{ο}  μπελάς Subst.  [belas, mpelas]

{der}    Subst.
(173)
{das}    Subst.
(13)
Scherereien (ugs.)
(4)
{der}    Subst.
(1)
Schererei (ugs.)
(0)

Etymologie zu μπελάς

μπελάς türkisch belâ arabisch بَلَاء (balā)


GriechischDeutsch
Ένας διάσημος ιρλανδός ήρωας, ο Michael Collins, είχε πει κάποτε ότι τα σύνορα πάντα έφερναν και πάντα θα φέρνουν μπελάδες.Ein berühmter irischer Held, Michael Collins, hat einmal gesagt, dass Grenzland Ärger bedeutet und dies auch immer so sein wird.

Übersetzung bestätigt

Εγκαταλείψτε το σύμφωνο "Euro Plus", για το οποίο οι μισθοί και η αγοραστική δύναμή μας είναι λιγότερο σημαντικά από την επιβίωση ενός νομίσματος το οποίο μας έχει φέρει μόνο μπελάδες!Wir würden den "Euro-Plus-Pakt" aufgeben, dem unsere Löhne und unsere Kaufkraft weniger wichtig sind als das Überleben einer Währung, die uns nur Ärger eingebracht hat!

Übersetzung bestätigt

Ίσως να μπορούσαμε να την δημοσιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο, μολονότι υποπτεύομαι ότι θα μας βάλει σε ακόμη μεγαλύτερους μπελάδες με το εκλογικό σώμα.Wir sollten das vielleicht etwas mehr publik machen, obwohl uns das vermutlich bei den Wählern noch größeren Ärger einbrächte.

Übersetzung bestätigt

Γιατί ήρθες στη σχολή κάποιου και του δημιούργησες μπελάδες;Warum kamst du in jemand anderes Studio und hast Ärger gemacht?

Übersetzung nicht bestätigt

Βρίσκεται σε μπελάδες που ψιθυρίζει στη φίλη της την ώρα του μαθήματος.Sie bekam Ärger, weil sie während des Unterrichts ihrer Nachbarin etwas zugeflüstert hatte.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu μπελάς

μπελάς ο [belás] : α. κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως ενοχλητική, δυσάρεστη ή επικίνδυνη: Έχω μπελάδες με κπ. / με κτ. Δημιουργώ μπελάδες σε κπ. ΦΡ βρίσκω τον μπελά μου, περιέρχομαι σε δυσάρεστη ή σε επικίνδυνη κατάσταση: Mη μιλάς, γιατί θα βρεις τον μπελά σου. β. δυσκολία, ταλαιπωρία, σκοτούρα: Οι ψιλές και οι δασείες του πολυτονικού συστήματος ήταν μεγάλος μπελάς για τα παιδιά. Bάζω κπ. / μπαίνω σε μπελά. Άνοιξε δική του δουλειά και μπήκε σε μπελάδες. Δε θέλω να βάλω μπελά στο κεφάλι μου. Kακός μπελάς που με βρήκε! γ. για άνθρωπο που προκαλεί μπελάδες: Mου έγινε (κακός) μπελάς ο τάδε, έγινε πολύ ενοχλητικός ή δυσάρεστος.

[τουρκ. belâ ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback