{η}  μπάνκα Subst.  [banka, mpanka]

{die}    Subst.
(35)

GriechischDeutsch
2.2.6 Η οικονομία καζίνο, στην οποία δυστυχώς «η μπάνκα που τινάζεται στον αέρα» είναι οι αποταμιευτές ιδίως οι ασθενέστεροι, που με τον έναν ή άλλον τρόπο, υποχρεούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό άλλων, είναι οι εργαζόμενοι (πάνω από 100.000 απολύσεις έως σήμερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και προβλέπονται και άλλες5), είναι οι πολίτες, που βλέπουν να μειώνεται η ασφάλειά τους και διερωτώνται εάν το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ακόμη αξιόπιστο.2.2.6 Das ist Casino-Kapitalismus, bei dem für die gesprengte Bank leider vor allem die den schwächsten Gruppen zugehörigen Sparer die ohne eigene Schuld auf die eine oder andere Weise die Zeche bezahlen müssen -, die Arbeitnehmer bislang über 100 000 Entlassungen in der Finanzbranche, weitere werden folgen5 sowie die Bürger aufkommen müssen, die ihre Sicherheit schwinden sehen und sich fragen, ob das Finanzsystem noch glaubwürdig ist.

Übersetzung bestätigt

2.2.6 Η οικονομία καζίνο, στην οποία δυστυχώς «η μπάνκα που τινάζεται στον αέρα» είναι οι αποταμιευτές ιδίως οι ασθενέστεροι, που με τον έναν ή άλλον τρόπο, υποχρεούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό άλλων, είναι οι εργαζόμενοι (πάνω από 100.000 απολύσεις έως σήμερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και προβλέπονται και άλλες5), είναι οι πολίτες, που βλέπουν να μειώνεται η ασφάλειά τους και διερωτώνται εάν το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ακόμη αξιόπιστο.2.2.6 Das ist Casino-Kapitalismus, bei dem für die gespreng­te Bank leider vor allem die den schwächsten Gruppen zugehörigen Sparer die ohne eigene Schuld auf die eine oder andere Weise die Zeche bezahlen müssen -, die Arbeitnehmer bislang über 100 000 Entlassungen in der Finanz­branche, weitere werden folgen5 sowie die Bürger aufkommen müssen, die ihre Sicherheit schwinden sehen und sich fragen, ob das Finanzsystem noch glaubwürdig ist.

Übersetzung bestätigt

Κρατούν την μπάνκα, μπλόφαραν έντεχνα και ο Sir Leon Brittan, μ' ένα royal flush στο χέρι, έχει βγει απ' το παιχνίδι.Sie halten die Bank, haben geschickt geblufft, und Sir Leon Brittan ist mit einem royal flush in der Hand ausgestiegen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Bank
SitzbankGriechische Definition zu μπάνκα

μπάνκα η [báŋka] Ο25α : 1. κάσα. α. η παρακαταθήκη των χρημάτων που παίζονται σε τυχερό παιχνίδι. β. παίχτης ή ειδικός υπάλληλος λέσχης, καζίνου κτλ. που κρατάει την μπάνκα και παίζει εναντίον των άλλων παιχτών. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback