μουσμουλιά  

  • Japanische Wollmispel
    upvotedownvote
  • Mispel
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

musmulia, moysmoylia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ μουσμουλιά μουσμουλιές
Genitiv μουσμουλιάς μουσμουλιών
Akkusativ μουσμουλιά μουσμουλιές
Vokativ μουσμουλιά μουσμουλιές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15