μοναχικός Adj.  [monachikos, monaxikos]

  Adj.
(83)
  Adj.
(1)
(0)
(0)
  Adj.
(0)

Etymologie zu μοναχικός

μοναχικός μόνος


GriechischDeutsch
Όταν πήγε πάνω Θ 'τοίχο και πάλι ου "υπόλοιπη λέξη" γεννητόρων είχε φύγει ένα "ήταν μοναχικός ένα" αυτός έρθει πίσω σε μένα. " Τι είδους ένα πουλί είναι; "Als er ging th 'wall wieder th' Rest th 'Brut weg war' er war einsam ein " er kommt zu mir zurück. " Was für ein Vogel ist er? "

Übersetzung nicht bestätigt

"Το σπίτι είναι μοναχική, και το πάρκο μοναχικός, και οι κήποι είναι μοναχική."Das Haus ist einsam, und der Park ist einsam, und die Gärten sind einsam.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu μοναχικός.Griechische Definition zu μοναχικός

μοναχικός, επίθ.· μοναχιχός.

1) Μόνος, μοναδικός:
τον γιό σου τον μοναχιχό σου ος αγάπησες, το Ιτσχάκ (Πεντ. Γέν. XXII 2
εις σε μοναχικήν, παρθένε, έχω θάρρος (Σκλέντζα, Ποιήμ. 722).
2) Που αναφέρεται στο μοναχό·
έκφρ. μοναχική πολιτεία = ο τρόπος ζωής των μοναχών, μοναχικός βίος:
(Έκθ. χρον. 4524
φρ. γίνομαι εις την μοναχικήν τάξιν = ντύνομαι το μοναχικό σχήμα, γίνομαι μοναχός:
(Ελλην. νόμ. 53630).
Το ουδ. ως ουσ. = όνομα που παίρνει ο μοναχός όταν κείρεται:
εκοιμήθη ο … Θεόδωρος ιερεύς ο Πρεπάς και το μοναχικόν αυτού Θεόκτιστος (Νεκρολ. φ. 79v).
[<ουσ. μοναχός + κατάλ. ‑ικός. Η λ. τον 5. αι. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback