μοναχά Adv.  [monacha, monaxa]

  
nur (ugs.)
(0)

Etymologie zu μοναχά

μοναχά μοναχός (επίθετο)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu μοναχά

μονάχα [monáxa] & μοναχά [monaxá] επίρρ. : με περιοριστική σημασία και πολλαπλή λειτουργία· μόνο· λειτουργεί ως: I. επίρρημα: 1. πριν ή μετά τη λέξη που προσδιορίζει, για να αποκλείσει με έμφαση την ύπαρξη άλλου προσώπου, στοιχείου κτλ.: μοναχά ο Γιώργος βοήθησε, κανείς άλλος. Όταν παντρεύτηκαν, είχαν μοναχά τα ρούχα που φορούσαν, τίποτε άλλο. Tότε μοναχά εδέησε να ΄ρθει, όχι άλλη στιγμή. μοναχά το καντήλι φώτιζε το μεγάλο δωμάτιο. μοναχά για φασαρία ήρθατε; [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback