μονήρη  

  • einsam
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... καρβενίων είναι οι απλέτες και τριπλέτες. Τα καρβένια απλέτες περιέχουν μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων και αντιπαράλληλο σπιν (spin). Στη γλώσσα της θεωρίας ...

... αριθμός). Στη συζυγία και στον αριθμό των ηλεκτρονίων μετρούν και τυχόν μονήρη ζεύγη, από ετεροάτομα που μετέχουν στο δακτύλιο. Στις αρωματικές ενώσεις ...

... χημεία, είναι επίσης πιθανό ότι τα ηλεκτρόνια μπορεί να υπάρχουν και ως μονήρη ηλεκτρόνια (δηλαδή αζευγάρωτα ηλεκτρόνια). Στην περίπτωση τής μεταλλικής ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

moniri, monhrh


Deutsche Synonyme zu: μονήρη

einsam trostlos verlassen untröstlich abgelegen jwd abgeschieden ab vom Schuss menschenleer abseitig entlegen öde außerhalb jottwedee einsam und verlassen weit vom Schuss (da) sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht weit ab vom Schuss fernab der Zivilisation in der Pampa in der Walachei am Arsch der Welt (da) ist der Hund verfroren solo zurückgezogen allein wie ein Eremit wie ein Einsiedler eremitisch eremitenhaft (ganz) für sich beklagenswert desolat bedauernswert kontaktarm ohne soziale Bezüge ohne (soziale) Kontakte isoliert kontaktlos insular beziehungslos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15