μνέσκω  (mnesko, mneskw)  


Beispielsätze μνέσκω

Quelle: Wikipedia

... πόλη ετούτη = τη Χαλκίδα. Έκανα οικογένεια (παιδιά, νύφες κι εγγόνια) και μνέσκω ακόμα, γράφοντας Λογοτεχνία και Ιστορία. Αλλά και Ποίηση και Θέατρο. Τώρα ...


Beispielsätze gehorchen

Sie gehorchen nicht immer ihren Eltern.

Gibt es irgendeinen Grund, warum ich ihm gehorchen sollte?

Gehorcht die Natur den Naturgesetzen oder gehorchen nicht vielmehr die Naturgesetze der Natur?

Quelle: lilygilder, Sudajaengi, MUIRIEL


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von μνέσκωμνέσκω

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15