{το}  μισθό Subst.  [mistho]

{der}    Subst.
(274)

GriechischDeutsch
Απουσιάζει για περισσότερο από 3 μήνες και εισπράττει αμοιβή, μισθό ή κοινωνικά επιδόματα που ανέρχονται στο ήμισυ του μισθού του ή και παραπάνωMehr als 3 Monate abwesend und Bezug von Lohn, Gehalt oder sozialer Unterstützung von mindestens der Hälfte des Gehalts

Übersetzung bestätigt

Απουσιάζει για περισσότερο από 3 μήνες και εισπράττει αμοιβή, μισθό ή κοινωνικά επιδόματα που ανέρχονται σε λιγότερο από το ήμισυ του μισθού τουMehr als 3 Monate abwesend und Bezug von Lohn, Gehalt oder sozialer Unterstützung von weniger als der Hälfte des Gehalts

Übersetzung bestätigt

Ένας εργαζόμενος θεωρείται μισθωτός μιας συγκεκριμένης μονάδας εφόσον λαμβάνει ημερομίσθιο ή μισθό από την εν λόγω μονάδα ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο εκτελεί την εργασία του (εντός ή εκτός της μονάδας παραγωγής).Eine Arbeitskraft wird als Lohnoder Gehaltsempfänger einer bestimmten Einheit betrachtet, wenn sie Lohn oder Gehalt von der Einheit bezieht, wobei der Arbeitsort (innerhalb oder außerhalb der Produktionseinheit) keine Rolle spielt.

Übersetzung bestätigt

Απουσιάζει για περισσότερο από 3 μήνες και εισπράττει ημερομίσθιο, μισθό ή παροχές κοινωνικής ασφάλισης που ανέρχονται σε λιγότερο από το ήμισυ του μισθού τουMehr als 3 Monate abwesend und Bezug von Lohn, Gehalt oder sozialer Unterstützung von weniger als der Hälfte des Gehalts

Übersetzung bestätigt

Απουσιάζει για περισσότερο από 3 μήνες και εισπράττει ημερομίσθιο, μισθό ή παροχές κοινωνικής ασφάλισης που ανέρχονται στο ήμισυ του μισθού του ή και παραπάνωMehr als 3 Monate abwesend und Bezug von Lohn, Gehalt oder sozialer Unterstützung von mindestens der Hälfte des Gehalts

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu μισθό.Singular Plural
Nominativ der Lohn die Löhne
Genitiv des Lohns
des Lohnes
der Löhne
Dativ dem Lohn
dem Lohne
den Löhnen
Akkusativ den Lohn die LöhneGriechische Definition zu μισθό

μισθό το· μιστό.

1)
α) Αγαθοεργία, ευεργεσία:
ελεημοσύνες και μιστά εις τους φτωχούς εκάμα (Τζάνε, Κρ. πόλ. 2678
β) (σε μεταφ. προκ. για ερωτική σχέση):
(Βοσκοπ. 106).
2) Ανταμοιβή· ηθική ωφέλεια, όφελος:
μιστά και καλά οπού έχει τινάς στέκοντας εις την εκκλησίαν (Πηγά, Χρυσοπ. 58 (18)).
[<ουσ. μισθός με αλλαγή γένους. Ο τ. συν. στον πληθ. και σήμ. λαϊκ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback