μισθό    [mistho]

Noch keine Übersetzung :(

-

Ähnliche Bedeutung wie μισθό

Noch keine Synonyme


Beispielsätze μισθό

... Αυτοί μείωσαν τον μισθό του. ...

... Αυτές μείωσαν τον μισθό του. ...

... Αυτοί μείωσαν τον μισθό της. ...

Quelle: turkaranto, turkaranto, turkaranto

Grammatik

Noch keine Grammatik zu μισθό.


Griechische Definition zu μισθό

μισθό το· μιστό.

1)
α) Αγαθοεργία, ευεργεσία:
ελεημοσύνες και μιστά εις τους φτωχούς εκάμα (Τζάνε, Κρ. πόλ. 2678
β) (σε μεταφ. προκ. για ερωτική σχέση):
(Βοσκοπ. 106).
2) Ανταμοιβή· ηθική ωφέλεια, όφελος:
μιστά και καλά οπού έχει τινάς στέκοντας εις την εκκλησίαν (Πηγά, Χρυσοπ. 58 (18)).
[<ουσ. μισθός με αλλαγή γένους. Ο τ. συν. στον πληθ. και σήμ. λαϊκ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu μισθό

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15