μηπωστάς  

  • beredt
    upvotedownvote
  • mipwstas
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

mipostas, mhpwstas


Deutsche Synonyme zu: μηπωστάς

wortgewandt eloquent zungenfertig redegewandt beredsam sprachmächtig sprachgewaltig beredt redegewaltig sprachgewandt vielsagend bedeutungsvoll

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15