μεταγράφω Verb  [metagrafo, metarrafo, metagrafw]

  Verb
(0)

Etymologie zu μεταγράφω

μεταγράφω altgriechisch μεταγράφω μετά + γράφω ((Lehnbedeutung) französisch transcrire)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
neu schreiben
umschreiben

Grammatik

Grammatik zu μεταγράφω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μεταγράφωμεταγράφουμε, μεταγράφομεμεταγράφομαιμεταγραφόμαστε
μεταγράφειςμεταγράφετεμεταγράφεσαιμεταγράφεστε, μεταγραφόσαστε
μεταγράφειμεταγράφουν(ε)μεταγράφεταιμεταγράφονται
Imper
fekt
μετέγραφαμεταγράφαμεμεταγραφόμουν(α)μεταγραφόμαστε, μεταγραφόμασταν
μετέγραφεςμεταγράφατεμεταγραφόσουν(α)μεταγραφόσαστε, μεταγραφόσασταν
μετέγραφεμετέγραφαν, μεταγράφαν(ε)μεταγραφόταν(ε)μεταγράφονταν, μεταγραφόντανε, μεταγραφόντουσαν
Aoristμετέγραψαμεταγράψαμεμεταγράφτηκα, μεταγράφηκαμεταγραφτήκαμε, μεταγραφήκαμε
μετέγραψεςμεταγράψατεμεταγράφτηκες, μεταγράφηκεςμεταγραφτήκατε, μεταγραφήκατε
μετέγραψεμετέγραψαν, μεταγράψαν(ε)μεταγράφτηκε, μεταγράφηκεμεταγράφτηκαν, μεταγραφτήκαν(ε), μεταγράφηκαν, μεταγραφήκαν(ε)
Per
fekt
έχω μεταγράψει
έχω μεταγραμμένο
έχουμε μεταγράψει
έχουμε μεταγραμμένο
έχω μεταγραφτεί
έχω μεταγραφεί
είμαι μεταγραμμένος, -η
έχουμε μεταγραφτεί
έχουμε μεταγραφεί
είμαστε μεταγραμμένοι, -ες
έχεις μεταγράψει
έχεις μεταγραμμένο
έχετε μεταγράψει
έχετε μεταγραμμένο
έχεις μεταγραφτεί
έχεις μεταγραφεί
είσαι μεταγραμμένος, -η
έχετε μεταγραφτεί
έχετε μεταγραφεί
είστε μεταγραμμένοι, -ες
έχει μεταγράψει
έχει μεταγραμμένο
έχουν μεταγράψει
έχουν μεταγραμμένο
έχει μεταγραφτεί
έχει μεταγραφεί
είναι μεταγραμμένος, -η, -ο
έχουν μεταγραφτεί
έχουν μεταγραφεί
είναι μεταγραμμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα μεταγράψει
είχα μεταγραμμένο
είχαμε μεταγράψει
είχαμε μεταγραμμένο
είχα μεταγραφτεί
είχα μεταγραφεί
ήμουν μεταγραμμένος, -η
είχαμε μεταγραφτεί
είχαμε μεταγραφεί
ήμαστε μεταγραμμένοι, -ες
είχες μεταγράψει
είχες μεταγραμμένο
είχατε μεταγράψει
είχατε μεταγραμμένο
είχες μεταγραφτεί
είχες μεταγραφεί
ήσουν μεταγραμμένος, -η
είχατε μεταγραφτεί
είχατε μεταγραφεί
ήσαστε μεταγραμμένοι, -ες
είχε μεταγράψει
είχε μεταγραμμένο
είχαν μεταγράψει
είχαν μεταγραμμένο
είχε μεταγραφτεί
είχε μεταγραφεί
ήταν μεταγραμμένος, -η, -ο
είχαν μεταγραφτεί
είχαν μεταγραφεί
ήταν μεταγραμμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μεταγράφωθα μεταγράφουμε, θα μεταγράφομεθα μεταγράφομαιθα μεταγραφόμαστε
θα μεταγράφειςθα μεταγράφετεθα μεταγράφεσαιθα μεταγράφεστε, θα μεταγραφόσαστε
θα μεταγράφειθα μεταγράφουν(ε)θα μεταγράφεταιθα μεταγράφονται
Fut
ur
θα μεταγράψωθα μεταγράψουμε, θα μεταγράψομεθα μεταγραφτώ, θα μεταγραφώθα μεταγραφτούμε, θα μεταγραφούμε
θα μεταγράψειςθα μεταγράψετεθα μεταγραφτείς, θα μεταγραφείςθα μεταγραφτείτε, θα μεταγραφείτε
θα μεταγράψειθα μεταγράψουν(ε)θα μεταγραφτεί, θα μεταγραφείθα μεταγραφτούν(ε), θα μεταγραφούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω μεταγράψει
θα έχω μεταγραμμένο
θα έχουμε μεταγράψει
θα έχουμε μεταγραμμένο
θα έχω μεταγραφτεί
θα έχω μεταγραφεί
θα είμαι μεταγραμμένος, -η
θα έχουμε μεταγραφτεί
θα έχουμε μεταγραφεί
θα είμαστε μεταγραμμένοι, -ες
θα έχεις μεταγράψει
θα έχεις μεταγραμμένο
θα έχετε μεταγράψει
θα έχετε μεταγραμμένο
θα έχεις μεταγραφτεί
θα έχεις μεταγραφεί
θα είσαι μεταγραμμένος, -η
θα έχετε μεταγραφτεί
θα έχετε μεταγραφεί
θα είστε μεταγραμμένοι, -ες
θα έχει μεταγράψει
θα έχει μεταγραμμένο
θα έχουν μεταγράψει
θα έχουν μεταγραμμένο
θα έχει μεταγραφτεί
θα έχει μεταγραφεί
θα είναι μεταγραμμένος, -η, -ο
θα έχουν μεταγραφτεί
θα έχουν μεταγραφεί
θα είναι μεταγραμμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μεταγράφωνα μεταγράφουμε, να μεταγράφομενα μεταγράφομαινα μεταγραφόμαστε
να μεταγράφειςνα μεταγράφετενα μεταγράφεσαινα μεταγράφεστε, να μεταγραφόσαστε
να μεταγράφεινα μεταγράφουν(ε)να μεταγράφεταινα μεταγράφονται
Aoristνα μεταγράψωνα μεταγράψουμε, να μεταγράψομενα μεταγραφτώ, να μεταγραφώνα μεταγραφτούμε, να μεταγραφούμε
να μεταγράψειςνα μεταγράψετενα μεταγραφτείς, να μεταγραφείςνα μεταγραφτείτε, να μεταγραφείτε
να μεταγράψεινα μεταγράψουν(ε)να μεταγραφτεί, να μεταγραφείνα μεταγραφτούν(ε), να μεταγραφούν(ε)
Perfνα έχω μεταγράψει
να έχω μεταγραμμένο
να έχουμε μεταγράψει
να έχουμε μεταγραμμένο
να έχω μεταγραφτεί
να έχω μεταγραφεί
να είμαι μεταγραμμένος, -η
να έχουμε μεταγραφτεί
να έχουμε μεταγραφεί
να είμαστε μεταγραμμένοι, -ες
να έχεις μεταγράψει
να έχεις μεταγραμμένο
να έχετε μεταγράψει
να έχετε μεταγραμμένο
να έχεις μεταγραφτεί
να έχεις μεταγραφεί
να είσαι μεταγραμμένος, -η
να έχετε μεταγραφτεί
να έχετε μεταγραφεί
να είστε μεταγραμμένοι, -ες
να έχει μεταγράψει
να έχει μεταγραμμένο
να έχουν μεταγράψει
να έχουν μεταγραμμένο
να έχει μεταγραφτεί
να έχει μεταγραφεί
να είναι μεταγραμμένος, -η, -ο
να έχουν μεταγραφτεί
να έχουν μεταγραφεί
να είναι μεταγραμμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presμετέγραφεμεταγράφετεμεταγράφεστε
Aoristμετέγραψεμεταγράψτε, μεταγράφτεμεταγράψουμεταγραφτείτε, μεταγραφείτε
Part
izip
Presμεταγράφονταςμεταγραφόμενος
Perfέχοντας μεταγράψει, έχοντας μεταγραμμένομεταγραμμένος, -η, -ομεταγραμμένοι, -ες, -α
InfinAoristμεταγράψειμεταγραφτεί, μεταγραφεί

Griechische Definition zu μεταγράφω

μεταγράφω [metaγráfo] -ομαι Ρ αόρ. μετέγραψα, απαρέμφ. μεταγράψει, παθ. αόρ. μεταγράφηκα και μεταγράφτηκα, απαρέμφ. μεταγραφεί και μεταγραφτεί, μππ. μεταγραμμένος : κάνω μεταγραφή: Ελληνικό κείμενο μεταγραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι φοιτητής στο εξωτερικό και θέλει να μεταγραφεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο.

[λόγ. < αρχ. μεταγράφω `αντιγράφω, ξαναγράφω΄ σημδ. γαλλ. transcrire (στη νέα σημ.) < λατ. transcribo `αντιγράφω΄ μτφρδ. αρχ. μεταγράφω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback