μεταγράφω  Verb  [metagrafo, metarrafo, metagrafw]

Ähnliche Bedeutung wie μεταγράφω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze umschreiben

... Viele Leute verwenden Anglizismen, weil sie nicht wissen, wie sie diese umschreiben können; weil es keine landessprachlichen Alternativen gibt. Wir sehen es daher als unsere Aufgabe an, mit viel Liebe und Phantasie gute Alternativen zu erdenken. ...

Quelle: Pfirsichbaeumchen

Grammatik


ΜΕΤΑΓΡΑΦΩ
I transcribe
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μεταγράφωμεταγράφουμε, μεταγράφομεμεταγράφομαιμεταγραφόμαστε
μεταγράφειςμεταγράφετεμεταγράφεσαιμεταγράφεστε, μεταγραφόσαστε
μεταγράφειμεταγράφουν(ε)μεταγράφεταιμεταγράφονται
Imper
fekt
μετέγραφαμεταγράφαμεμεταγραφόμουν(α)μεταγραφόμαστε, μεταγραφόμασταν
μετέγραφεςμεταγράφατεμεταγραφόσουν(α)μεταγραφόσαστε, μεταγραφόσασταν
μετέγραφεμετέγραφαν, μεταγράφαν(ε)μεταγραφόταν(ε)μεταγράφονταν, μεταγραφόντανε, μεταγραφόντουσαν
Aoristμετέγραψαμεταγράψαμεμεταγράφτηκα, μεταγράφηκαμεταγραφτήκαμε, μεταγραφήκαμε
μετέγραψεςμεταγράψατεμεταγράφτηκες, μεταγράφηκεςμεταγραφτήκατε, μεταγραφήκατε
μετέγραψεμετέγραψαν, μεταγράψαν(ε)μεταγράφτηκε, μεταγράφηκεμεταγράφτηκαν, μεταγραφτήκαν(ε), μεταγράφηκαν, μεταγραφήκαν(ε)
Per
fect
έχω μεταγράψει
έχω μεταγραμμένο
έχουμε μεταγράψει
έχουμε μεταγραμμένο
έχω μεταγραφτεί
έχω μεταγραφεί
είμαι μεταγραμμένος, -η
έχουμε μεταγραφτεί
έχουμε μεταγραφεί
είμαστε μεταγραμμένοι, -ες
έχεις μεταγράψει
έχεις μεταγραμμένο
έχετε μεταγράψει
έχετε μεταγραμμένο
έχεις μεταγραφτεί
έχεις μεταγραφεί
είσαι μεταγραμμένος, -η
έχετε μεταγραφτεί
έχετε μεταγραφεί
είστε μεταγραμμένοι, -ες
έχει μεταγράψει
έχει μεταγραμμένο
έχουν μεταγράψει
έχουν μεταγραμμένο
έχει μεταγραφτεί
έχει μεταγραφεί
είναι μεταγραμμένος, -η, -ο
έχουν μεταγραφτεί
έχουν μεταγραφεί
είναι μεταγραμμένοι, -ες, -α
Plu
per
fect
είχα μεταγράψει
είχα μεταγραμμένο
είχαμε μεταγράψει
είχαμε μεταγραμμένο
είχα μεταγραφτεί
είχα μεταγραφεί
ήμουν μεταγραμμένος, -η
είχαμε μεταγραφτεί
είχαμε μεταγραφεί
ήμαστε μεταγραμμένοι, -ες
είχες μεταγράψει
είχες μεταγραμμένο
είχατε μεταγράψει
είχατε μεταγραμμένο
είχες μεταγραφτεί
είχες μεταγραφεί
ήσουν μεταγραμμένος, -η
είχατε μεταγραφτεί
είχατε μεταγραφεί
ήσαστε μεταγραμμένοι, -ες
είχε μεταγράψει
είχε μεταγραμμένο
είχαν μεταγράψει
είχαν μεταγραμμένο
είχε μεταγραφτεί
είχε μεταγραφεί
ήταν μεταγραμμένος, -η, -ο
είχαν μεταγραφτεί
είχαν μεταγραφεί
ήταν μεταγραμμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μεταγράφωθα μεταγράφουμε, θα μεταγράφομεθα μεταγράφομαιθα μεταγραφόμαστε
θα μεταγράφειςθα μεταγράφετεθα μεταγράφεσαιθα μεταγράφεστε, θα μεταγραφόσαστε
θα μεταγράφειθα μεταγράφουν(ε)θα μεταγράφεταιθα μεταγράφονται
Fut
ur
θα μεταγράψωθα μεταγράψουμε, θα μεταγράψομεθα μεταγραφτώ, θα μεταγραφώθα μεταγραφτούμε, θα μεταγραφούμε
θα μεταγράψειςθα μεταγράψετεθα μεταγραφτείς, θα μεταγραφείςθα μεταγραφτείτε, θα μεταγραφείτε
θα μεταγράψειθα μεταγράψουν(ε)θα μεταγραφτεί, θα μεταγραφείθα μεταγραφτούν(ε), θα μεταγραφούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω μεταγράψει
θα έχω μεταγραμμένο
θα έχουμε μεταγράψει
θα έχουμε μεταγραμμένο
θα έχω μεταγραφτεί
θα έχω μεταγραφεί
θα είμαι μεταγραμμένος, -η
θα έχουμε μεταγραφτεί
θα έχουμε μεταγραφεί
θα είμαστε μεταγραμμένοι, -ες
θα έχεις μεταγράψει
θα έχεις μεταγραμμένο
θα έχετε μεταγράψει
θα έχετε μεταγραμμένο
θα έχεις μεταγραφτεί
θα έχεις μεταγραφεί
θα είσαι μεταγραμμένος, -η
θα έχετε μεταγραφτεί
θα έχετε μεταγραφεί
θα είστε μεταγραμμένοι, -ες
θα έχει μεταγράψει
θα έχει μεταγραμμένο
θα έχουν μεταγράψει
θα έχουν μεταγραμμένο
θα έχει μεταγραφτεί
θα έχει μεταγραφεί
θα είναι μεταγραμμένος, -η, -ο
θα έχουν μεταγραφτεί
θα έχουν μεταγραφεί
θα είναι μεταγραμμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μεταγράφωνα μεταγράφουμε, να μεταγράφομενα μεταγράφομαινα μεταγραφόμαστε
να μεταγράφειςνα μεταγράφετενα μεταγράφεσαινα μεταγράφεστε, να μεταγραφόσαστε
να μεταγράφεινα μεταγράφουν(ε)να μεταγράφεταινα μεταγράφονται
Aoristνα μεταγράψωνα μεταγράψουμε, να μεταγράψομενα μεταγραφτώ, να μεταγραφώνα μεταγραφτούμε, να μεταγραφούμε
να μεταγράψειςνα μεταγράψετενα μεταγραφτείς, να μεταγραφείςνα μεταγραφτείτε, να μεταγραφείτε
να μεταγράψεινα μεταγράψουν(ε)να μεταγραφτεί, να μεταγραφείνα μεταγραφτούν(ε), να μεταγραφούν(ε)
Perfνα έχω μεταγράψει
να έχω μεταγραμμένο
να έχουμε μεταγράψει
να έχουμε μεταγραμμένο
να έχω μεταγραφτεί
να έχω μεταγραφεί
να είμαι μεταγραμμένος, -η
να έχουμε μεταγραφτεί
να έχουμε μεταγραφεί
να είμαστε μεταγραμμένοι, -ες
να έχεις μεταγράψει
να έχεις μεταγραμμένο
να έχετε μεταγράψει
να έχετε μεταγραμμένο
να έχεις μεταγραφτεί
να έχεις μεταγραφεί
να είσαι μεταγραμμένος, -η
να έχετε μεταγραφτεί
να έχετε μεταγραφεί
να είστε μεταγραμμένοι, -ες
να έχει μεταγράψει
να έχει μεταγραμμένο
να έχουν μεταγράψει
να έχουν μεταγραμμένο
να έχει μεταγραφτεί
να έχει μεταγραφεί
να είναι μεταγραμμένος, -η, -ο
να έχουν μεταγραφτεί
να έχουν μεταγραφεί
να είναι μεταγραμμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presμετέγραφεμεταγράφετεμεταγράφεστε
Aoristμετέγραψεμεταγράψτε, μεταγράφτεμεταγράψουμεταγραφτείτε, μεταγραφείτε
Part
izip
Presμεταγράφονταςμεταγραφόμενος
Perfέχοντας μεταγράψει, έχοντας μεταγραμμένομεταγραμμένος, -η, -ομεταγραμμένοι, -ες, -α
InfinAoristμεταγράψειμεταγραφτεί, μεταγραφεί
Griechische Definition zu μεταγράφω

μεταγράφω [metaγráfo] -ομαι Ρ αόρ. μετέγραψα, απαρέμφ. μεταγράψει, παθ. αόρ. μεταγράφηκα και μεταγράφτηκα, απαρέμφ. μεταγραφεί και μεταγραφτεί, μππ. μεταγραμμένος : κάνω μεταγραφή: Ελληνικό κείμενο μεταγραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι φοιτητής στο εξωτερικό και θέλει να μεταγραφεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο.

[λόγ. < αρχ. μεταγράφω `αντιγράφω, ξαναγράφω΄ σημδ. γαλλ. transcrire (στη νέα σημ.) < λατ. transcribo `αντιγράφω΄ μτφρδ. αρχ. μεταγράφω]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu μεταγράφω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15