μερικοί -ές -ά Adj.  [meriki -es -a, merikoi -es -a]

(1276)
  Adj.
(331)

GriechischDeutsch
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ΕΑΑΤ, η κατανάλωση λυκοπενίου από το μέσο χρήστη παραμένει χαμηλότερη από την αποδεκτή ημερήσια δόση (ΑΗΔ), αλλά μερικοί χρήστες λυκοπενίου ενδέχεται να υπερβούν την ΑΗΔ.Die EFSA schloss ferner, dass die Aufnahme von Lycopin durch den Durchschnittsverbraucher zwar unterhalb der akzeptablen Tagesdosis (Acceptable Daily Intake — ADI) liegen wird, dass jedoch einige Verbraucher möglicherweise den ADI überschreiten könnten.

Übersetzung bestätigt

Στη γνωμοδότησή της η ΕΑΑΤ κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το λυκοπένιο μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια ως συστατικό τροφίμων για την προτεινόμενη χρήση· ωστόσο, σύμφωνα με το συμπέρασμα της ΕΑΑΤ, η κατανάλωση λυκοπενίου από τον μέσο χρήστη δεν υπερβαίνει μεν την αποδεκτή ημερήσια δόση (ΑΗΔ), αλλά μερικοί χρήστες λυκοπενίου ενδέχεται να υπερβούν την ΑΗΔ.In dieser Stellungnahme kam die EFSA zu dem Schluss, dass Lycopin als Lebensmittelzutat für den vorgeschlagenen Zweck sicher verwendet werden kann; gleichwohl schloss sie, dass die Aufnahme von Lycopin durch den Durchschnittsverbraucher unterhalb der akzeptablen Tagesdosis (Acceptable Daily Intake — ADI) liegen wird, dass jedoch einige Verbraucher möglicherweise den ADI überschreiten könnten.

Übersetzung bestätigt

Ωστόσο, σύμφωνα με το συμπέρασμα της ΕΑΑΤ, η κατανάλωση λυκοπενίου από το μέσο χρήστη δεν υπερβαίνει την αποδεκτή ημερήσια δόση (ΑΗΔ), ενώ μερικοί χρήστες λυκοπενίου υπερβαίνουν την ΑΗΔ.Gleichwohl schloss sie, dass die Aufnahme von Lycopin durch den Durchschnittsverbraucher zwar unterhalb der akzeptablen Tagesdosis (Acceptable Daily Intake — ADI) liegen wird, dass jedoch einige Verbraucher möglicherweise den ADI überschreiten könnten.

Übersetzung bestätigt

Από τον Οκτώβριο όμως του 2007 μερικοί επενδυτές (κυρίως […τράπεζες του δημόσιου τομέα]) αγόραζαν και πάλι τίτλους CP οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί στην αγορά και, κατά συνέπεια, δεν είχαν σχέση με τον όμιλο, με αποτέλεσμα ο όμιλος να απομακρυνθεί από τον αρχικό του σκοπό.Ab Oktober 2007 kauften einige Investoren (vor allem […(Banken, die dem öffentlichen Sektor angehören)]) jedoch auch wieder CP, die auf dem Markt platziert waren und folglich nicht in Verbindung mit dem Poolvertrag standen, so dass der Poolvertrag seinen ursprünglichen Zweck verloren hatte.

Übersetzung bestätigt

Ο πλήρης κατάλογος των παραγόντων που επηρεάζουν τον καθορισμό αυτό θα ήταν υπερβολικά μακροσκελής, αλλά μερικοί από τους σπουδαιότερους παράγοντες εξετάζονται εδώ.Alle Faktoren, die diese Bestimmung beeinflussen, hier zu behandeln, würden zu weit führen, aber auf einige der wichtigsten wird an dieser Stelle eingegangen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • μερικοί (maskulin)
  • μερικές (feminin)
  • μερικά (neutrum)


Griechische Definition zu μερικοί -ές -ά

μερικοί, αντων.· μερκοί.

Κάποιοι, ορισμένοι, λίγοι:
να ετοιμάσω πράγματα μερικά της επισκοπής μου αναγκαία (Βελλερ., Επιστ. 5540
συναχθέντες οι Τραπεζούντιοι άρχοντες και εκ των πολιτών μερικοί (Έκθ. χρον. 2822· Αιτωλ., Μύθ. 136).
[πληθ. του επιθ. μερικός ως αντων. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback