{ο}  μαλακοπίτουρας Subst.  [malakopituras, malakopitoyras]

{das}  
Arschloch (derb)
  Subst.
(2)
{der}    Subst.
(0)

Anzeige

GriechischDeutsch
Είναι μαλακοπίτουρας.So ein Arschloch. Der veräppelt dich doch.

Übersetzung nicht bestätigt

Και ήξερα πως δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις πρόεδρος η διάσημος ή πλούσιος, αλλά δεν με ένοιαζε, γιατί είχα έναν πλούσιο, διάσημο πατέρα και ήταν τόσο μαλακοπίτουρας, και εσύ με λάτρευες.Und ich wusste, du würdest nie Präsident werden, oder berühmt oder reich, aber das war mir egal, weil ich einen reichen, berühmten Vater hatte und der war ein verdammtes Arschloch, und du hast mich vergöttert.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
χαζομαλάκας
χοντρομαλάκας
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu μαλακοπίτουρας.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback