μαλακαίνω  

  • aufweichen
    upvotedownvote
  • etwas geschmeidig machen
    upvotedownvote
  • etwas weich machen
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

malakeno, malakainw


Synonyme zu: μαλακαίνω

Κάνω μαλακό

εύπλαστο

επεξεργάσιμο


Deutsche Synonyme zu: μαλακαίνω

aufquellen aufweichen verwässern

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15