μαγεύω Verb  [magevo, majevo, mageyw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu μαγεύω

μαγεύω altgriechisch


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Grammatik zu μαγεύω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μαγεύωμαγεύουμε, μαγεύομεμαγεύομαιμαγευόμαστε
μαγεύειςμαγεύετεμαγεύεσαιμαγεύεστε, μαγευόσαστε
μαγεύειμαγεύουν(ε)μαγεύεταιμαγεύονται
Imper
fekt
μάγευαμαγεύαμεμαγευόμουν(α)μαγευόμαστε, μαγευόμασταν
μάγευεςμαγεύατεμαγευόσουν(α)μαγευόσαστε, μαγευόσασταν
μάγευεμάγευαν, μαγεύαν(ε)μαγευόταν(ε)μαγεύονταν, μαγευόντανε, μαγευόντουσαν
Aoristμάγεψαμαγέψαμεμαγεύτηκαμαγευτήκαμε
μάγεψεςμαγέψατεμαγεύτηκεςμαγευτήκατε
μάγεψεμάγεψαν, μαγέψαν(ε)μαγεύτηκεμαγεύτηκαν, μαγευτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω μαγέψει
έχω μαγεμένο
έχουμε μαγέψει
έχουμε μαγεμένο
έχω μαγευτεί
είμαι μαγεμένος, -η
έχουμε μαγευτεί
είμαστε μαγεμένοι, -ες
έχεις μαγέψει
έχεις μαγεμένο
έχετε μαγέψει
έχετε μαγεμένο
έχεις μαγευτεί
είσαι μαγεμένος, -η
έχετε μαγευτεί
είστε μαγεμένοι, -ες
έχει μαγέψει
έχει μαγεμένο
έχουν μαγέψει
έχουν μαγεμένο
έχει μαγευτεί
είναι μαγεμένος, -η, -ο
έχουν μαγευτεί
είναι μαγεμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα μαγέψει
είχα μαγεμένο
είχαμε μαγέψει
είχαμε μαγεμένο
είχα μαγευτεί
ήμουν μαγεμένος, -η
είχαμε μαγευτεί
ήμαστε μαγεμένοι, -ες
είχες μαγέψει
είχες μαγεμένο
είχατε μαγέψει
είχατε μαγεμένο
είχες μαγευτεί
ήσουν μαγεμένος, -η
είχατε μαγευτεί
ήσαστε μαγεμένοι, -ες
είχε μαγέψει
είχε μαγεμένο
είχαν μαγέψει
είχαν μαγεμένο
είχε μαγευτεί
ήταν μαγεμένος, -η, -ο
είχαν μαγευτεί
ήταν μαγεμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μαγεύωθα μαγεύουμε, θα μαγεύομεθα μαγεύομαιθα μαγευόμαστε
θα μαγεύειςθα μαγεύετεθα μαγεύεσαιθα μαγεύεστε, θα μαγευόσαστε
θα μαγεύειθα μαγεύουν(ε)θα μαγεύεταιθα μαγεύονται
Fut
ur
θα μαγέψωθα μαγέψουμε, θα μαγέψομεθα μαγευτώθα μαγευτούμε
θα μαγέψειςθα μαγέψετεθα μαγευτείςθα μαγευτείτε
θα μαγέψειθα μαγέψουν(ε)θα μαγευτείθα μαγευτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω μαγέψει
θα έχω μαγεμένο
θα έχουμε μαγέψει
θα έχουμε μαγεμένο
θα έχω μαγευτεί
θα είμαι μαγεμένος, -η
θα έχουμε μαγευτεί
θα είμαστε μαγεμένοι, -ες
θα έχεις μαγέψει
θα έχεις μαγεμένο
θα έχετε μαγέψει
θα έχετε μαγεμένο
θα έχεις μαγευτεί
θα είσαι μαγεμένος, -η
θα έχετε μαγευτεί
θα είστε μαγεμένοι, -ες
θα έχει μαγέψει
θα έχει μαγεμένο
θα έχουν μαγέψει
θα έχουν μαγεμένο
θα έχει μαγευτεί
θα είναι μαγεμένος, -η, -ο
θα έχουν μαγευτεί
θα είναι μαγεμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μαγεύωνα μαγεύουμε, να μαγεύομενα μαγεύομαινα μαγευόμαστε
να μαγεύειςνα μαγεύετενα μαγεύεσαινα μαγεύεστε, να μαγευόσαστε
να μαγεύεινα μαγεύουν(ε)να μαγεύεταινα μαγεύονται
Aoristνα μαγέψωνα μαγέψουμε, να μαγέψομενα μαγευτώνα μαγευτούμε
να μαγέψειςνα μαγέψετενα μαγευτείςνα μαγευτείτε
να μαγέψεινα μαγέψουν(ε)να μαγευτείνα μαγευτούν(ε)
Perfνα έχω μαγέψει
να έχω μαγεμένο
να έχουμε μαγέψει
να έχουμε μαγεμένο
να έχω μαγευτεί
να είμαι μαγεμένος, -η
να έχουμε μαγευτεί
να είμαστε μαγεμένοι, -ες
να έχεις μαγέψει
να έχεις μαγεμένο
να έχετε μαγέψει
να έχετε μαγεμένο
να έχεις μαγευτεί
να είσαι μαγεμένος, -η
να έχετε μαγευτεί
να είστε μαγεμένοι, -ες
να έχει μαγέψει
να έχει μαγεμένο
να έχουν μαγέψει
να έχουν μαγεμένο
να έχει μαγευτεί
να είναι μαγεμένος, -η, -ο
να έχουν μαγευτεί
να είναι μαγεμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presμάγευεμαγεύετεμαγεύεστε
Aoristμάγεψεμαγέψτε, μαγεύτεμαγέψουμαγευτείτε
Part
izip
Presμαγεύοντας
Perfέχοντας μαγέψει, έχοντας μαγεμένομαγεμένος, -η, -ομαγεμένοι, -ες, -α
InfinAoristμαγέψειμαγευτείGriechische Definition zu μαγεύω

μαγεύω [majévo] -ομαι : 1α. (σπάν.) ασκώ μαγική επίδραση ιδίως βλαβερή· κάνω μάγια. β. (συνήθ. παθ.) αποδίδω σε κτ. μαγικές ιδιότητες: Tο μαγεμένο δάσος / παλάτι. Tο γεφύρι είναι μαγεμένο· όποιος έχει πει ψέματα και το περάσει, βουβαίνεται αμέσως. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback