μήποτε  

  • damit nicht
    upvotedownvote
  • Tun
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... φυλής. Ηρωδιανός Αχάρνεις βαρύτονον. τα τοπικά ως από οξυτόνου Αχαρνήθεν' μήποτε δ' από του Αχαρνεύς η παραγωγή. ο δημότης Αχαρνεύς και Αχαρνίτης και Αχαρναίος ...

... φυλής. Ηρωδιανός Αχάρνεις βαρύτονον. τα τοπικά ως από οξυτόνου Αχαρνήθεν' μήποτε δ' από του Αχαρνεύς η παραγωγή. ο δημότης Αχαρνεύς και Αχαρνίτης και Αχαρναίος ...

... καὶ ποιεῖ τοῦτο ὁ ἀληθὴς εὐμουσώτατος διδάσκαλος μαΐστωρ Ἰωάννης εἰς τὸ "Μήποτε ὀργισθῆ κύριος" ἐν τῷ "Δουλεύσατε"· τετάρτου γὰρ ἤχου ὄντος ἐκεῖ ἀπὸ παραλλαγῶν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

mipote, mhpote


Deutsche Synonyme zu: μήποτε

Verhaltensweise Tun Tun und Lassen Verhalten Handeln Benehmen Handlungsweise Betragen Gebaren Habitus Auftreten einstellen stellen setzen legen anstellen durchführen realisieren machen verüben veranstalten tätigen wirken agieren walten Arbeit (= das Arbeiten) Tätigkeit Schaffen Beschäftigung Geschäft

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15