μέρμηγκας  Subst.  [mermigkas, mermhgkas]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu μέρμηγκας

μέρμηγκας μερμήγκ(ι) + augmentativer Suffix -ας mittelgriechisch μέρμηγκας(ν) / μερμήγκι(ν) / μερμήκιν Koine-Griechisch μυρμήκιον altgriechisch μύρμηξ proto-indogermanisch *morwi (μυρμήγκι)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu μέρμηγκας

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie μέρμηγκας

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu μέρμηγκας

Noch keine ähnlichen Wörter
Griechische Definition zu μέρμηγκας

μέρμηγκας ο, βλ. ‑κας. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback