μάχομαι Verb  [machome, maxomai]

  Verb
(35)
  Verb
(2)

Etymologie zu μάχομαι

μάχομαι (λόγιο) altgriechisch μάχομαι[1]


GriechischDeutsch
Καθήκον μου όμως είναι να μάχομαι.Meine Aufgabe ist es, zu kämpfen.

Übersetzung nicht bestätigt

Τούδε και στο εξής, δεν τρέχω άλλο, κι αρχίζω να μάχομαι.Von nun an werde ich kämpfen und töten, anstatt zu flüchten.

Übersetzung nicht bestätigt

Κουράστηκα να μάχομαι, κουράστηκα να είμαι κυνηγημένος, να φοβάμαι ότι θα πεθάνω.Zu müde, zu kämpfen. Das ist die Angst vor dem Tod.

Übersetzung nicht bestätigt

Έμαθα ξιφομαχία, να μάχομαι, όλα όσα μπορούσε κάποιος να με διδάξει.Ich lernte fechten, kämpfen, alles, was mir jemand beibringen wollte.

Übersetzung nicht bestätigt

Νιώθω ότι μάχομαι μόνος εναντίον της Ασίας.Ich hab das Gefühl, allein gegen Asien zu kämpfen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu μάχομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μάχομαιμαχόμαστε
μάχεσαιμάχεστε, μαχόσαστε
μάχεταιμάχονται
Imper
fekt
μαχόμουν(α)μαχόμαστε, μαχόμασταν
μαχόσουν(α)μαχόσαστε, μαχόσασταν
μαχόταν(ε)μάχονταν, μαχόντανε, μαχόντουσαν
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μάχομαιθα μαχόμαστε
θα μάχεσαιθα μάχεστε, θα μαχόσαστε
θα μάχεταιθα μάχονται
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να μάχομαινα μαχόμαστε
να μάχεσαινα μάχεστε, να μαχόσαστε
να μάχεταινα μάχονται
Imper
ativ
Presμάχεστε
Part
izip
PresGriechische Definition zu μάχομαι

μάχομαι [máxome] Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.) : 1. πολεμώ: Ο στρατός μάχεται ηρωικά εναντίον του εχθρού. Πέφτει κάποιος μαχόμενος. || Λαοί που μάχονται για την εθνική τους ανεξαρτησία. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback