{το}  λυκαυγές Subst.  [likavges, likavjes, lykayges]

{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu λυκαυγές

λυκαυγές Koine-Griechisch λυκαυγές, Maskulinum von λυκαυγής *λύκη + αὐγής ( αὐγή)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
χάραμα, χαραυγή
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu λυκαυγές

λυκαυγές το [divkavjés] Ο (βλ. ) (χωρίς πληθ.) : 1. το ημίφως πριν από την ανατολή του ήλιου, το χάραμα· χαραυγή. ANT λυκόφως. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback