{ο}  λιανοπωλητής Subst.  [lianopolitis, lianopwlhths]

{der}    Subst.
(34)

Etymologie zu λιανοπωλητής

λιανοπωλητής λιανικός + πωλητής


GriechischDeutsch
Απαντήσεις απέστειλαν πέντε ταϊλανδοί παραγωγοί-εξαγωγείς, έξι κοινοτικοί παραγωγοί, ένας ανεξάρτητος εισαγωγέας της Κοινότητας και ένας λιανοπωλητής της Κοινότητας.Antworten gingen von fünf ausführenden Herstellern in Thailand, sechs Gemeinschaftsherstellern, einem unabhängigen Einführer in der Gemeinschaft und einem Einzelhändler in der Gemeinschaft ein.

Übersetzung bestätigt

Ένας διανομέας ή λιανοπωλητής που λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με εγγενείς κινδύνους ενός προϊόντος από έναν κατασκευαστή ή εισαγωγέα πρέπει να πληροφορήσει τις αρχές εκτός εάν γνωρίζει ότι η εθνική αρχή έχει ήδη πληροφορηθεί κατάλληλα από τον παραγωγό ή από άλλη αρχή.Ein Zwischenoder Einzelhändler, bei dem die Gefahrenmeldung eines Herstellers oder Importeurs eingeht, muss die Behörden informieren, es sei denn es ist ihm bekannt, dass die nationale Behörde vom Hersteller oder einer anderen Behörde bereits ausreichend informiert worden ist.

Übersetzung bestätigt

Κατά συνέπεια για να διεκδικήσει την πίστωση ο παραγωγός βιοντίζελ πρέπει να ενεργεί είτε ως λιανοπωλητής (που εγχέει το γαλόνι βιοντίζελ στη δεξαμενή καυσίμων του τελικού χρήστη) είτε ως τελικός χρήστης (π.χ. βάζοντας το βιοντίζελ στα οχήματά του).Um die Vergünstigung in Anspruch nehmen zu können, muss der Biodieselhersteller somit entweder als Einzelhändler tätig sein (und den Biodiesel in den Tank des Endverwenders einfüllen) oder ein Endverwender sein (also beispielsweise den Biodiesel in sein eigenes Fahrzeug einfüllen).

Übersetzung bestätigt

Σχετικά με την πίστωση βιοντίζελ όσον αφορά το μη αναμεμειγμένο (αμιγές) βιοντίζελ, ο λιανοπωλητής (ή ένας παραγωγός βιοντίζελ που ενεργεί ως λιανοπωλητής) ή ο τελικός χρήστης του μη αναμεμειγμένου βιοντίζελ μπορεί να διεκδικήσει 1,00 USD το γαλόνι για το μη αναμεμειγμένο (καθαρό) βιοντίζελ αγροτικής προέλευσης ή 0,50 USD το γαλόνι για άλλο μη αναμεμειγμένο (αμιγές) βιοντίζελ ως μη επιστρεπτέα γενική πίστωση φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων.Beim Biodiesel Credit für unvermischten (reinen) Biodiesel kann der Einzelhändler (oder ein Biodieselhersteller, der als Einzelhändler tätig ist) oder Endverwender des unvermischten Biodiesels 1,00 USD pro Gallone unvermischten (reinen) Agri-Biodiesel beziehungsweise 0,50 USD pro Gallone anderen unvermischten (reinen) Biodiesel als nicht auszahlbare, auf die General Business Income Tax anrechenbare Gutschrift geltend machen.

Übersetzung bestätigt

Ένας λιανοπωλητής υλικών ατομικών αγαθών [14] υπόκειται σε φορολογική υποχρέωση για το επάγγελμα του λιανοπωλητή [Retailers’ Occupation Tax ( «ROT»)] και ο αγοραστής των υλικών ατομικών αγαθών υπόκειται σε μια αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση χρήσης.Beim Einzelhändler, der Sachgüter („tangible personal property“) [14] verkauft, fällt die „Retailers“ Occupation Tax/ROT (Einzelhandelssteuer) und beim Käufer, der Sachgüter erwirbt, wiederum die „Use Tax“ (Nutzungssteuer) an.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
μικρέμπορος
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu λιανοπωλητής.Singular

Plural

Nominativder Einzelhändler

die Einzelhändler

Genitivdes Einzelhändlers

der Einzelhändler

Dativdem Einzelhändler

den Einzelhändlern

Akkusativden Einzelhändler

die Einzelhändler
Griechische Definition zu λιανοπωλητής

λιανοπωλητής ο [lanopodivtís] : αυτός που διαθέτει εμπόρευμα στον καταναλωτή σε μικρές σχετικά ποσότητες. ANT χοντρέμπορος: Tιμή / κέρδος λιανοπωλητή.

[λόγ. λιαν(ός) -ο- + πωλητής]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback