λεγούμι  

  • Schalenfrüchte: Bohnen, Linsen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... επιστημονικής ονομασίας fabalis (κυριολ. «κυαμοειδής, χεδρωποειδής, λεγουμοειδής < λεγούμι») δεδομένου ότι, δεν αρκεί μόνον η λεκτική απόδοση αλλά και η πραγματική ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

legumi, lerumi, legoymi


Synonyme zu: λεγούμι

όσπριο

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15