λατινικά Adv.  [latinika]

(17)

Etymologie zu λατινικά

λατινικά substantiviertes Neutrum des Adjektivs: lateinischς στον πληθυντικό Λατίνος Λάτιο lateinisch Latium


GriechischDeutsch
Το γεγονός ότι η διαβάσεις υπήρχαν σχεδόν παντού στον χριστιανικό κόσμο, που εμφανίζονται σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων Εβραϊκά, Ελληνική, λατινικά, Κοπτική, Συριακά, Αιθιοπική, και τα αραβικά, αποδεικνύει η ιστορία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρίας διαδόθηκε παγκοσμίως στις αρχές του αιώνα και, επομένως, της αποστολικής προέλευσης.Die Tatsache, dass die Kreuzungen praktisch überall gab es in der christlichen Welt, in mehreren Sprachen erscheinen, einschließlich Hebräisch, Griechisch, lateinisch, koptisch, Syrisch, Äthiopisch, und Arabisch, die Geschichte von Maria Himmelfahrt erweist sich als war allgemein in den frühen Jahrhunderten verbreitet und, deshalb, apostolischen Ursprungs.

Übersetzung nicht bestätigt

Ο διαγωνισμός «Juvenes Translatores» («νέοι μεταφραστές» στα λατινικά) οργανώνεται κάθε χρόνο από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Der Wettbewerb „Juvenes Translatores“ (lateinisch für „junge Übersetzer“) wird jedes Jahr von der Generaldirektion Übersetzung der Europäischen Kommission organisiert.

Übersetzung bestätigt

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Επιτροπής διοργανώνει κάθε χρόνο το διαγωνισμό «Juvenes Translatores» («Νεαροί Μεταφραστές» στα λατινικά).Die Generaldirektion Übersetzung der Kommission organisiert den Wettbewerb Juvenes Translatores (lateinisch für „junge Übersetzer“) jedes Jahr.

Übersetzung bestätigt

(DE) Κύριε Επίτροπε, υπάρχει ένα πολωνο-γερμανο-τσεχικό κέντρο συνεδριάσεων στο πρώην μοναστήρι του Haindorf στη Βόρεια Βοημία, όπου όλες οι επιγραφές και οι πινακίδες είναι στα λατινικά.Herr Kommissar! Im ehemaligen Kloster Haindorf in Nordböhmen befindet sich ein Begegnungszentrum, wo alle Aufschriften und Wegweiser lateinisch sind.

Übersetzung bestätigt

Δεύτερη πρόταση: δεν θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε ένα λατινικό κείμενο για τον ευρωπαϊκό ύμνο που θα μπορούν να τραγουδήσουν όλοι, το οποίο τα κράτη μέλη μπορούν στη συνέχεια να μεταφράσουν το καθένα στη γλώσσα του, ενώ το κοινό κείμενο θα ήταν στα λατινικά;Zweiter Vorschlag: Könnte man nicht für die Europahymne einen lateinischen Text machen, den alle gemeinsam singen können und den dann die einzelnen Mitgliedstaaten in ihre jeweiligen Sprachen übersetzen, deren gemeinsamer Text aber lateinisch wäre?

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu λατινικά.Griechische Definition zu λατινικά

λατινικά, επίρρ.· αλατίνικα· λατίνικα.

1) Σε λατινική γλώσσα:
Γράψας δε γραφήν ο Πιλάτος ρωμαϊκά, λατινικά και συρικά (Μυστ. 60).
2) Σε ιταλική γλώσσα:
πόλιν ονόματι «Εν όρει βασιλικῴ», λατίνικα Ρεγεμόντε (Μηλ., Οδοιπ. 639).
3) Σε φράγκικη γλώσσα:
το δίκαιον των παραδόσεων, ήγουν τό λέγεται κουμαντίζα λατίνικα (Ασσίζ. 7925).
4) Κατά το ρωμαϊκό δίκαιο:
Αρχή των ορμασιών (και ένι λατίνικα το νόμιμον) (Ασσίζ. 2608).
[<επίθ. λατινικός. Η λ. στο Somav. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback