λανθάνω Verb  [lanthano, lanthanw]

  Verb
(0)

Etymologie zu λανθάνω

λανθάνω altgriechisch λανθάνω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
schmoren
schwelen

Grammatik

Grammatik zu λανθάνω

Ενεργητικός Ενεστώτας
προσωπικές
εγκλίσεις
οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
ἐγώ
λανθάνω
λανθάνω
λανθάνοιμι
-
σύ
λανθάνεις
λανθάνῃς
λανθάνοις
λάνθανε
οὖτος
λανθάνει
λανθάν
λανθάνοι
λανθανέτω
ἡμεῖς
λανθάνομεν
λανθάνωμεν
λανθάνοιμεν
-
ὑμεῖς
λανθάνετε
λανθάνητε
λανθάνοιτε
λανθάνετε
οὗτοι
λανθάνουσι(ν)
λανθάνωσι(ν)
λανθάνοιεν
λανθανόντων / λανθανέτωσαν
ονοματικοί
τύποι
απαρέμφατομετοχή
λανθάνειν
λανθάνων
λανθάνουσα
λανθάνον

Griechische Definition zu λανθάνω

λανθάνω [lanθáno] Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.) : (λόγ.) δε γίνομαι άμεσα αντιληπτός, δεν εκδηλώνομαι φανερά, υπάρχω κρυμμένος: Στη σημερινή φάση λανθάνει ο κίνδυνος του πυρηνικού πολέμου.

[λόγ. < αρχ. λανθάνω `ξεφεύγω την προσοχή, ξεχνώ΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback