{το}  λίκνο Subst.  [likno]

{die}    Subst.
(127)

Etymologie zu λίκνο

λίκνο altgriechisch λίκνον


GriechischDeutsch
1.2 Η λεκάνη της Μεσογείου υπήρξε το λίκνο του πολιτισμού, των μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών, των επιστημών, των τεχνών και γενικότερα της κουλτούρας.1.2 Der Mittelmeerraum ist die Wiege der Zivilisation, der großen monotheistischen Religionen, der Wissenschaft, der Künste und der Kultur im Allgemeinen.

Übersetzung bestätigt

1.2 Η λεκάνη της Μεσογείου υπήρξε το λίκνο του πολιτισμού, των μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών, των επιστημών, των τεχνών και γενικότερα του πνεύματος.1.2 Der Mittelmeerraum ist die Wiege der Zivilisation, der großen monotheistischen Religionen, der Wissenschaft, der Künste und der Kultur im Allgemeinen.

Übersetzung bestätigt

Η κυκλική οικονομία, με αφορμή τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά με τη «δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία»1, που βασίζεται σε μια προσέγγιση «από λίκνο σε λίκνο», με στόχο τη μετατροπή των αποβλήτων μιας εταιρείας σε πόρους άλλων εταιρειών· Η οικονομία της λειτουργικότητας ενδέχεται να καταστήσει δυνατή τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των παραπροϊόντων και των εξωγενών παραγόντων ορισμένων για την παραγωγή άλλων.die Kreislaufwirtschaft (siehe auch die EWSA-Stellungnahme „Paket zur Kreislaufwirtschaft“1), die mit einem „Cradle-to-Cradle-Ansatz“ („von der Wiege bis zur Wiege“) darauf abzielt, dass die Abfälle eines Unternehmens zu Ressourcen für andere werden: Im Rahmen der Functional Economy können die Nebenerzeugnisse und die externen Effekte besser zur Produktion anderer Erzeugnisse eingesetzt werden;

Übersetzung bestätigt

την κυκλική οικονομία, η οποία βασίζεται σε μια προσέγγιση «από λίκνο σε λίκνο», με στόχο τη μετατροπή των αποβλήτων μιας εταιρείας σε πόρους άλλων εταιρειώνdie Kreislaufwirtschaft mit einem "Cradle-to-Cradle-Ansatz" ("von der Wiege bis zur Wiege"), der darin besteht, dass die Abfälle eines Unternehmens zu Ressourcen für andere werden;

Übersetzung bestätigt

Τούτο θα έπρεπε να ισχύει παντού και πάντοτε, αλλά ακόμα περισσότερο στη Μεσόγειο, μια περιοχή που αποτέλεσε το λίκνο και το σημείο ώσμωσης πολιτισμών και θρησκειών.Dies dürfte zu allen Zeiten und an allen Orten seine Gültigkeit haben, vor allem jedoch im Mittelmeerraum, der eine Drehscheibe der Völker und eine Wiege der Kulturen und Religionen ist.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
WiegeGriechische Definition zu λίκνο

λίκνο το [líkno] : 1. (λόγ.) η κούνια του μωρού. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback