λήγω  

  • enden
    upvotedownvote
  • verfallen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Πλήγωσα το πόδι μου.

Νομίζω ότι πλήγωσα τα συναισθήματά του.

Νομίζω πως πλήγωσα τα συναισθήματά του.

Quelle: musiclover, musiclover, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ligo, liro, lhgw


Deutsche Synonyme zu: λήγω

enden nicht fortsetzen aufhören zum Ende kommen zum Erliegen kommen abreißen zum Stillstand kommen nicht fortgesetzt werden ablaufen auslaufen verfallen zu Ende gehen ausgehen schließen ausklingen (ein) Ende haben zu Ende sein (sich) auflösen verwesen (sich) zersetzen verkommen verfaulen faulen vermodern verlottern modern herunterkommen verrotten gammeln vergammeln zerfallen rissig werden auseinander bröckeln aus den Fugen geraten

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15