{η}  κόστα Subst.  [kosta]

{der}    Subst.
(0)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu κόστα

κόστα Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu κόστα.Singular

Plural

Nominativ der Strand

die Strände

Genitiv des Strandes
des Strands

der Strände

Dativ dem Strand
dem Strande

den Stränden

Akkusativ den Strand

die Strände
Singular

Plural

Nominativdie Küste

die Küsten

Genitivder Küste

der Küsten

Dativder Küste

den Küsten

Akkusativdie Küste

die Küsten
Griechische Definition zu κόστα

κόστα η.

(Ναυτ.) ακτή, παραλία:
εις όλην την κόστα έχει καλό ράξιμο (Πορτολ. Α 22913
φρ. έρχομαι (την) κόσταν κόσταν = πλέω κατά μήκος της ακτής:
(αυτ. Β 232, 10).
[<ιταλ. costa. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback