κυμάτισμα  

  • wehen
    upvotedownvote
  • wellig
    upvotedownvote
  • winken
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Με τον όρο Κυματισμός χαρακτηρίζεται γενικά το σύνολο των φυσικών φαινομένων που παρουσιάζει η επιφάνεια της θάλασσας, που οφείλονται κυρίως στην απορρόφηση ...

... Συνηθίζεται πολλές φορές, όταν γίνεται αναφορά στον Κυματισμό - θαλάσσιο κυματισμό, να χρησιμοποιούνται δύο κυρίως όροι - η κατάσταση θαλάσσης και η αποθαλασσία ...

... υφιστάμενος πλάγιος κυματισμός (κατάσταση θαλάσσης), είτε κυματισμός από το φαινόμενο της αποθαλασσίας, είτε και από άλλο παράγοντα όπως από κυματισμό που προκάλεσε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kimatisma, kymatisma


Deutsche Synonyme zu: κυμάτισμα

wehen flattern verzogen windschief wellig krumm schief krumm und schief verbogen gewellt lockig gelockt gekräuselt onduliert kraus hügelig buckelig bucklig auf- und absteigend uneben kollin winken in Aussicht stehen (sich) freuen können auf (sich) freuen dürfen auf (jemandem) lachen (lit.) (jemandem) zuwinken (die) Hand zum Gruß(e) heben winke winke machen


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κυμάτισμα κυματίσματα
Genitiv κυματίσματος κυματισμάτων
Akkusativ κυμάτισμα κυματίσματα
Vokativ κυμάτισμα κυματίσματα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15