κυβόλιθος  (kivolithos, kybolithos)  


Beispielsätze κυβόλιθος

Quelle: Wikipedia

... πολλά δωμάτια. Τα πλουσιότερα ήταν κατασκευασμένα από πελεκητές πέτρες (κυβόλιθοι από ηφαιστειακά πετρώματα με ιδιαίτερα αδρή επιφάνεια που ο Μαρινάτος ...

... παραδοσιακά καφενεδάκια της πλατείας του χωριού που είναι στρωμένη με κυβόλιθους και διακοσμημένη με πορτοκαλιές, μουριές, πικροδάφνες και ροδιές. Τέλος ...

... Συήνης ύψους 10 περίπου μέτρων και την κορυφή όπου βρίσκεται ένα μαρμάρινο κυβολιθικό κορινθιακό κιονόκρανο με διακόσμηση αετών στις γωνίες. Και οι τέσσερις ...


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von κυβόλιθοςκυβόλιθος

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15