κυβερνώ Verb  [kiverno, kybernw]

  Verb
(7)
  Verb
(0)

Etymologie zu κυβερνώ

κυβερνώ altgriechisch κυβερνάω / κυβερνῶ proto-indogermanisch *kʷerb- (στρέφω) ή vorhellenistisch ((Lehnbedeutung) französisch gouverner λατινικά guberno altgriechisch κυβερνῶ)


GriechischDeutsch
Τα κάνω όλα εκτός από το να κυβερνώ.Mir geht's auch nicht schlecht. Wie gehabt, nur nicht regieren.

Übersetzung nicht bestätigt

Πικάρντ, γεννήθηκα για να κυβερνώ την αποικία αυτή, όχι να την διαλύσω.Ich wurde geboren, um diese Kolonie zu regieren, nicht zu vernichten.

Übersetzung nicht bestätigt

Είμαι λευκός δήμαρχος σε μια πόλη με πλειοψηφία μαύρων και αν είναι να κάνω κάτι και έχω σοβαρή πρόθεση να αλλάξω την πόλη θα κυβερνώ με ομοφωνία.Ich werde ein weißer Bürgermeister in einer überwiegend schwarzen Stadt sein,... und wenn ich irgendwas erreichen will,... und ich will diese Stadt so unbedingt auf Vordermann bringen,... werde ich durch Konsens regieren müssen.

Übersetzung nicht bestätigt

Αν δώσω σε όλους αυτό που αξίζει, δεν θα έχω κανέναν να κυβερνώ.Wenn ich allen geben würde, was sie verdienen, wäre niemand mehr übrig, den man regieren könnte.

Übersetzung nicht bestätigt

Για να απαντήσω, όμως, στην πρώτη σου ερώτησή σκέφτηκα την προσφορά σου και ναι, θα συνεχίσω να κυβερνώ την Ανατολική Αγγλία όπως πρότεινες.Aber um die erste Frage zu beantworten, ich habe mir Euer Angebot überlegt und ja, ich werde fortfahren, Ostanglien wie vorgeschlagen zu regieren.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu κυβερνώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
κυβερνάω, κυβερνώκυβερνάμε, κυβερνούμεκυβερνιέμαικυβερνιόμαστε
κυβερνάςκυβερνάτεκυβερνιέσαικυβερνιέστε, κυβερνιόσαστε
κυβερνάει, κυβερνάκυβερνάν(ε), κυβερνούν(ε)κυβερνιέταικυβερνιούνται, κυβερνιόνται
Imper
fekt
κυβερνούσα, κυβέρναγακυβερνούσαμε, κυβερνάγαμεκυβερνιόμουν(α)κυβερνιόμαστε, κυβερνιόμασταν
κυβερνούσες, κυβέρναγεςκυβερνούσατε, κυβερνάγατεκυβερνιόσουν(α)κυβερνιόσαστε, κυβερνιόσασταν
κυβερνούσε, κυβέρναγεκυβερνούσαν(ε), κυβέρναγαν, κυβερνάγανεκυβερνιόταν(ε)κυβερνιόνταν(ε), κυβερνιούνταν, κυβερνιόντουσαν
Aoristκυβέρνησακυβερνήσαμεκυβερνήθηκακυβερνηθήκαμε
κυβέρνησεςκυβερνήσατεκυβερνήθηκεςκυβερνηθήκατε
κυβέρνησεκυβέρνησαν, κυβερνήσαν(ε)κυβερνήθηκεκυβερνήθηκαν, κυβερνηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω κυβερνήσει
έχω κυβερνημένο
έχουμε κυβερνήσει
έχουμε κυβερνημένο
έχω κυβερνηθεί
είμαι κυβερνημένος, -η
έχουμε κυβερνηθεί
είμαστε κυβερνημένοι, -ες
έχεις κυβερνήσει
έχεις κυβερνημένο
έχετε κυβερνήσει
έχετε κυβερνημένο
έχεις κυβερνηθεί
είσαι κυβερνημένος, -η
έχετε κυβερνηθεί
είστε κυβερνημένοι, -ες
έχει κυβερνήσει
έχει κυβερνημένο
έχουν κυβερνήσει
έχουν κυβερνημένο
έχει κυβερνηθεί
είναι κυβερνημένος, -η, -ο
έχουν κυβερνηθεί
είναι κυβερνημένοι, -ες, -α
Plu
perf
ekt
είχα κυβερνήσει
είχα κυβερνημένο
είχαμε κυβερνήσει
είχαμε κυβερνημένο
είχα κυβερνηθεί
ήμουν κυβερνημένος, -η
είχαμε κυβερνηθεί
ήμαστε κυβερνημένοι, -ες
είχες κυβερνήσει
είχες κυβερνημένο
είχατε κυβερνήσει
είχατε κυβερνημένο
είχες κυβερνηθεί
ήσουν κυβερνημένος, -η
είχατε κυβερνηθεί
ήσαστε κυβερνημένοι, -ες
είχε κυβερνήσει
είχε κυβερνημένο
είχαν κυβερνήσει
είχαν κυβερνημένο
είχε κυβερνηθεί
ήταν κυβερνημένος, -η, -ο
είχαν κυβερνηθεί
ήταν κυβερνημένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα κυβερνάω, θα κυβερνώθα κυβερνάμε, θα κυβερνούμεθα κυβερνιέμαιθα κυβερνιόμαστε
θα κυβερνάςθα κυβερνάτεθα κυβερνιέσαιθα κυβερνιέστε, θα κυβερνιόσαστε
θα κυβερνάει, θα κυβερνάθα κυβερνάν(ε), θα κυβερνούν(ε)θα κυβερνιέταιθα κυβερνιούνται, θα κυβερνιόνται
Fut
ur
θα κυβερνήσωθα κυβερνήσουμε, θα κυβερνήσομεθα κυβερνηθώθα κυβερνηθούμε
θα κυβερνήσειςθα κυβερνήσετεθα κυβερνηθείςθα κυβερνηθείτε
θα κυβερνήσειθα κυβερνήσουν(ε)θα κυβερνηθείθα κυβερνηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω κυβερνήσει
θα έχω κυβερνημένο
θα έχουμε κυβερνήσει
θα έχουμε κυβερνημένο
θα έχω κυβερνηθεί
θα είμαι κυβερνημένος, -η
θα έχουμε κυβερνηθεί
θα είμαστε κυβερνημένοι, -ες
θα έχεις κυβερνήσει
θα έχεις κυβερνημένο
θα έχετε κυβερνήσει
θα έχετε κυβερνημένο
θα έχεις κυβερνηθεί
θα είσαι κυβερνημένος, -η
θα έχετε κυβερνηθεί
θα είστε κυβερνημένοι, -ες
θα έχει κυβερνήσει
θα έχει κυβερνημένο
θα έχουν κυβερνήσει
θα έχουν κυβερνημένο
θα έχει κυβερνηθεί
θα είναι κυβερνημένος, -η, -ο
θα έχουν κυβερνηθεί
θα είναι κυβερνημένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να κυβερνάω, να κυβερνώνα κυβερνάμε, να κυβερνούμενα κυβερνιέμαινα κυβερνιόμαστε
να κυβερνάςνα κυβερνάτενα κυβερνιέσαινα κυβερνιέστε, να κυβερνιόσαστε
να κυβερνάει, να κυβερνάνα κυβερνάν(ε), να κυβερνούν(ε)να κυβερνιέταινα κυβερνιούνται, να κυβερνιόνται
Aoristνα κυβερνήσωνα κυβερνήσουμε, να κυβερνήσομενα κυβερνηθώνα κυβερνηθούμε
να κυβερνήσειςνα κυβερνήσετενα κυβερνηθείςνα κυβερνηθείτε
να κυβερνήσεινα κυβερνήσουν(ε)να κυβερνηθείνα κυβερνηθούν(ε)
Perfνα έχω κυβερνήσει
να έχω κυβερνημένο
να έχουμε κυβερνήσει
να έχουμε κυβερνημένο
να έχω κυβερνηθεί
να είμαι κυβερνημένος, -η
να έχουμε κυβερνηθεί
να είμαστε κυβερνημένοι, -ες
να έχεις κυβερνήσει
να έχεις κυβερνημένο
να έχετε κυβερνήσει
να έχετε κυβερνημένο
να έχεις κυβερνηθεί
να είσαι κυβερνημένος, -η
να έχετε κυβερνηθεί
να είστε κυβερνημένοι, -η
να έχει κυβερνήσει
να έχει κυβερνημένο
να έχουν κυβερνήσει
να έχουν κυβερνημένο
να έχει κυβερνηθεί
να είναι κυβερνημένος, -η, -ο
να έχουν κυβερνηθεί
να είναι κυβερνημένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presκυβέρνα, κυβέρναγεκυβερνάτεκυβερνιέστε
Aoristκυβέρνησε, κυβέρνακυβερνήστεκυβερνήσουκυβερνηθείτε
Part
izip
Presκυβερνώντας
Perfέχοντας κυβερνήσει, έχοντας κυβερνημένοκυβερνημένος, -η, -οκυβερνημένοι, -ες, -α
InfinAoristκυβερνήσεικυβερνηθείGriechische Definition zu κυβερνώ

κυβερνώ [kivernó] & -άω, -ιέμαι : 1α. διοικώ το κράτος, διαχειρίζομαι την εκτελεστική εξουσία μιας χώρας ως πρωθυπουργός: Ποιος επιτέλους κυβερνά αυτή τη χώρα; Ο βασιλιάς βασιλεύει αλλά δεν κυβερνά. Kυβέρνησε δημοκρατικά. β. για πλοίο, είμαι κυβερνήτης. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback