κτηνώδης Adj.  [ktinodis, ktinothis, kthnwdhs]

  Adj.
(21)
  Adj.
(2)
  Adj.
(1)
  Adj.
(1)

Etymologie zu κτηνώδης

κτηνώδης (λόγιο) Koine-Griechisch κτηνώδης. Συγχρονικά αναλύεται σε κτήν(ος) + -ώδης


GriechischDeutsch
Είναι ακόμα κτηνώδης, βίαιος... ...επιθετικός, πλεονέκτης... ...ανταγωνιστικός.Ist immer noch brutal, gewalttätig aggressiv, habgierig, wetteifernd.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
ζωώδης
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
κτηνώδης -ης -ες

Grammatik

Noch keine Grammatik zu κτηνώδης.Griechische Definition zu κτηνώδης

κτηνώδης, επίθ.

Zωώδης, που φέρεται σαν ζώο:
άνθρωπον … βάρβαρον και κτηνώδη (Bίος Aλ. 4581).
[μτγν. επίθ. κτηνώδης. H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback