κρότος  (krotos)  


Beispielsätze κρότος

... αυτής εκκένωσης. Βροντή ονομάζεται ο κρότος που συνοδεύει αυτή την εκκένωση. Κεραυνός ή αστροπελέκι (κατά τη δημώδη έκφραση) ονομάζεται η εκκένωση που συμβαίνει ...

... Έκαστον κίνημα φύλλου, πας μακρόθεν προερχόμενος κρότος ρυάκων, κάθε πάταγος κλάδου και η εκ συγκυρίας κατάπτωσις λίθου εκ βράχων ανώρθωνε τας τρίχας ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze Ton

... Sein strenger Ton und seine laute Stimme täuschten über sein innerliches Zartgefühl und seine liebevolle Wesensart hinweg. ...

... Er formte den Ton zu einer Kugel. ...

... Subtile Unterschiede im Ton unterscheiden das Original von der Kopie. ...

Quelle: MUIRIEL, al_ex_an_der, jakov


Weiterführende Links

Griechische Definition von κρότοςκρότοςWas denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15