κουτσό Subst.  [kutso, koytso]

(9)

Etymologie zu κουτσό

κουτσό substantiviertes Neutrum des Adjektivs: κουτσός mittelgriechisch κουτσός


GriechischDeutsch
Επειδή οι διαβάσεις των πεζών μοιάζουν με ταμπλό για "κουτσό", δεν σημαίνει ότι είναι έναEin Zebrastreifen ist noch lange kein Himmel-und-Hölle-Spiel, nur weil er so aussieht

Übersetzung bestätigt

Επειδή οι διαβάσεις των πεζών μοιάζουν με πίνακα για κουτσό, δεν σημαίνει κιόλας ότι είναιEin Zebrastreifen ist noch lange kein Himmel-und-Hölle-Spiel, nur weil er so aussieht

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback