{ο}  κουτσαβάκης Subst.  [kutsavakis, koytsabakhs]

{der}  
Kerl (ugs.)
  Subst.
(0)
(0)
(0)

Buchtip

Etymologie zu κουτσαβάκης

κουτσαβάκης ανθρωπωνύμιο Κουτσαβάκης[1] κούτσαβος κουτσός spätlateinisch coxus (χωλός, κουτσός) lateinisch coxa (ισχίο, γοφός, μηρός) proto-indogermanisch *koḱs-


GriechischDeutsch
Όλοι εσείς οι Αμερικάνοι είστε κουτσαβάκηδες.Ihr Amerikaner seid alle Brutalos.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
μάγκας
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu κουτσαβάκης

κουτσαβάκης ο [kutsavákis] : τύπος μάγκα της παλιάς Aθήνας.

[ανθρωπων. Κουτσαβάκης (όν. γνωστού μάγκα του 19ου αι.) < (;)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback