κουπέ  

  • Abteil
    upvotedownvote
  • Coupé
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Αμβούργου εκτίθεται τμήμα ενός ξύλινου κουπιού που βρέθηκε στη διάρκεια ανασκαφών το 1926, κοντά στο Ντούβενζεε (Duvensee) ...

... Ο Έλμπερτ Κόυπ (ολλανδικά: Aelbert Jacobsz Cuyp, 20 Οκτωβρίου 1620 - 15 Νοεμβρίου 1691) ήταν Ολλανδός ζωγράφος, ένας από τους κορυφαίους τοπιογράφους της ...

... Αντικατέστησε τη C219, που θεωρείται ο δημιουργός της κατηγορίας των 4-πορτων κουπέ, και συνέχισε την αισθητική αυτή φιλοσοφία. Αντίθετα με την προκάτοχό της ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kupe, koype


Deutsche Synonyme zu: κουπέ

Abteil Trennwand Zwischenwand Eisenbahnabteil Coupé

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15