κοντύλι  (kontili, kontyli)  


Beispielsätze κοντύλι

... ογρού κελλιού την κρύαν ερμιά. Στο ξύλο υπομονετικά με βέβαιο κι αλαφρό κοντύλι της Παναγιάς χλωμά τα χείλη γράφω και μαύρα τα μαλλιά. Θαμπά μου φέγγει ...

... του, γράφει και ότι «...τα διηγήματα, όλα γραμμένα από γερό και επιδέξιο κοντύλι, σε περνούν από τις πιο διαφορετικές καταστάσεις, σου τις κάνουν όλες αισθητές ...

... θεατρικοί (η Στέλλα και ο Βιολάντης) διαγραμμένοι βέβαια, με τη μονοκόματη κοντυλιά και την ισχνή πτύχωση που χαρακτηρίζει την νεοελληνική δραματουργία, αρκετά ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze Griffel

... Nimm deine dreckigen Griffel von mir, du Bastard! ...

... Man kann Brailleschrift mit der Hand schreiben, indem man eine Punktschrifttafel und einen Griffel benutzt. ...

... Griffel vorhanden sein. Sie können teilweise verwachsen sein und am oberen Ende freie Griffeläste bilden (Stylodien), oder sie können zu einem einzigen Griffel ...

Quelle: Wikipedia


Weiterführende Links

Griechische Definition von κοντύλικοντύλιWas denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15