{η}  κολοκυθιά Subst.  [kolokithia, kolokythia]

{der}    Subst.
(0)
{der}  
Quatsch (ugs.)
  Subst.
(0)
{der}    Subst.
(0)

Buchtip (Anzeige)

Etymologie zu κολοκυθιά

κολοκυθιά Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu κολοκυθιά

κολοκυθιά η [koloká] : 1. ποώδες αναρριχητικό φυτό με έλικες και μεγάλα κίτρινα άνθη. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback