{η}  κοιτίδα Subst.  [kitida, kititha, koitida]

{die}    Subst.
(22)

Etymologie zu κοιτίδα

κοιτίδα κοιτίς κοίτη


GriechischDeutsch
2.2 Η κοιτίδα της σύγχρονης επιστήμης και έρευνας βρίσκεται στην Ευρώπη5.2.2 Die Wiege der modernen Wissenschaft und Forschung liegt in Europa5.

Übersetzung bestätigt

2.9 Οι ευρωπαϊκές πόλεις, των οποίων το μέγεθος και τα επίπεδα ανάπτυξης διαφέρουν, καθώς και τα δίκτυά τους, αποτελούν, λόγω ακριβώς των ιστορικών τους χαρακτηριστικών, θεματοφύλακες και κοιτίδες των διαφόρων δυνατοτήτων και ρόλων που ο σύγχρονος κόσμος επιχειρεί να περιγράψει με την έννοια της καινοτομίας.2.9 Die europäischen Städte und ihre Netze – von unterschiedlicher Größe und divergierendem Entwicklungsniveau – sind aufgrund ihrer historischen Merkmale zugleich die Hüter und die Wiege all dieser Kompetenzen und Rollen, die die moderne Welt mit dem Innovationskonzept zu erfassen sucht.

Übersetzung bestätigt

Ε., ως κοιτίδα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας, όχι μόνο να αποφύγει το ενδεχόμενο να εκτεθεί η θέση της σε κίνδυνο, αλλά να την διατηρήσει και να την ενισχύσει περαιτέρω.4.2 Der Ausschuss erachtet die vorgeschlagenen beiden Bud­gets als den längerfristig noch zu erhöhenden Mindesteinsatz, um die Position Europas, der Wiege der modernen Wissenschaft und Technik, nicht aufs Spiel zu setzen, sondern zu erhalten und zu stärken.

Übersetzung bestätigt

Η κοιτίδα της σύγχρονης επιστήμης και έρευνας βρίσκεται στην Ευρώπη.Die Wiege der modernen Wissenschaft und Forschung liegt in Europa.

Übersetzung bestätigt

Η κοιτίδα μιας αδιάλειπτα εξελισσόμενης σύγχρονης επιστήμης και έρευνας βρίσκεται στην Ευρώπη.Die Wiege einer sich kontinuierlich ent­wickelnden modernen Wissenschaft und Forschung liegt in Europa.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
WiegeGriechische Definition zu κοιτίδα

κοιτίδα η [kitíδa] : ο τόπος στον οποίο γεννήθηκε και όπου για πρώτη φορά καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε κτ.: H Ελλάδα είναι κοιτίδα του πολιτισμού, το λίκνο.

[λόγ. < ελνστ. κοιτίς, αιτ. -ίδα `μικρό καλάθι, η κιβωτός του Νώε΄ σημδ. γαλλ. berceau]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback