κατοχύρωση  

  • Festigung
    upvotedownvote
  • Sicherung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... μαζικές δράσεις καταπιεζόμενων τάξεων και αποσκοπεί στην επέκταση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους. Διεθνώς, πραξικοπήματα ή απόπειρες πραξικοπημάτων ...

... πολλές φορές δεν ξέρει αν η εφεύρεσή του αξίζει να κατοχυρωθεί (καθώς η κατοχύρωση είναι ακριβή διαδικασία) και θα προτιμούσε να τη δοκιμάσει πρώτα στην ...

... Κατά τη νεώτερη νομολογία του Συμβουλίου προσφυγών (Board of Appeals) η κατοχύρωση ενός προγράμματος Η/Υ με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν αντίκειται στο άρθρο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katochirosi, katoxyrwsh


Deutsche Synonyme zu: κατοχύρωση

Befestigung Festigung Bindung Konsolidierung Stabilisation Stabilisierung Kräftigung Wahrung Absicherung Sicherung Sicherstellung Schutzvorrichtung


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κατοχύρωση κατοχυρώσεις
Genitiv κατοχύρωσης
& κατοχυρώσεως
κατοχυρώσεων
Akkusativ κατοχύρωση κατοχυρώσεις
Vokativ κατοχύρωση κατοχυρώσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15