κατιτίς  (katitis)  


Beispielsätze κατιτίς

Quelle: Wikipedia

... μπουκλωτό, χείλη που δεν έλεγαν να κλείσουν αν δεν έβαζαν μέσα τους το κατιτίς». «Το πράμα το παλιακό» http://www.biblionet.gr/main.asp ...


Beispielsätze eine Sache

Denkst du, dass so eine Sache möglich ist?

So eine Sache passiert oft.

Sie hat sich auf eine Sache konzentriert.

Quelle: Espi, jakov, Esperantostern


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von κατιτίςκατιτίς

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15