καταφρονώ Verb  [katafrono, katafronw]

  Verb
(0)

Etymologie zu καταφρονώ

καταφρονώ altgriechisch καταφρονέω / καταφρονῶ κατά + φρονέω / φρονῶ φρήν


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu καταφρονώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
καταφρονώκαταφρονούμεκαταφρονούμαικαταφρονούμαστε
καταφρονείςκαταφρονείτεκαταφρονείσαικαταφρονείστε
καταφρονείκαταφρονούν(ε)καταφρονείταικαταφρονούνται
Imper
fekt
καταφρονούσακαταφρονούσαμεκαταφρονούμουνκαταφρονούμαστε
καταφρονούσεςκαταφρονούσατε
καταφρονούσεκαταφρονούσαν(ε)καταφρονούνταν, καταφρονείτοκαταφρονούνταν, καταφρονούντο
Aoristκαταφρόνησακαταφρονήσαμεκαταφρονήθηκακαταφρονηθήκαμε
καταφρόνησεςκαταφρονήσατεκαταφρονήθηκεςκαταφρονηθήκατε
καταφρόνησεκαταφρόνησαν, καταφρονήσαν(ε)καταφρονήθηκεκαταφρονήθηκαν, καταφρονηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω καταφρονήσει
έχω καταφρονημένο
έχουμε καταφρονήσει
έχουμε καταφρονημένο
έχω καταφρονηθεί
είμαι καταφρονημένος, -η
έχουμε καταφρονηθεί
είμαστε καταφρονημένοι, -ες
έχεις καταφρονήσει
έχεις καταφρονημένο
έχετε καταφρονήσει
έχετε καταφρονημένο
έχεις καταφρονηθεί
είσαι καταφρονημένος, -η
έχετε καταφρονηθεί
είστε καταφρονημένοι, -ες
έχει καταφρονήσει
έχει καταφρονημένο
έχουν καταφρονήσει
έχουν καταφρονημένο
έχει καταφρονηθεί
είναι καταφρονημένος, -η, -ο
έχουν καταφρονηθεί
είναι καταφρονημένοι, -ές, -α
Plu
perf
ekt
είχα καταφρονήσει
είχα καταφρονημένο
είχαμε καταφρονήσει
είχαμε καταφρονημένο
είχα καταφρονηθεί
ήμουν καταφρονημένος, -η
είχαμε καταφρονηθεί
ήμαστε καταφρονημένοι, -ες
είχες καταφρονήσει
είχες καταφρονημένο
είχατε καταφρονήσει
είχατε καταφρονημένο
είχες καταφρονηθεί
ήσουν καταφρονημένος, -η
είχατε καταφρονηθεί
ήσαστε καταφρονημένοι, -ες
είχε καταφρονήσει
είχε καταφρονημένο
είχαν καταφρονήσει
είχαν καταφρονημένο
είχε καταφρονηθεί
ήταν καταφρονημένος, -η, -ο
είχαν καταφρονηθεί
ήταν καταφρονημένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα καταφρονώθα καταφρονούμεθα καταφρονούμαιθα καταφρονούμαστε
θα καταφρονείςθα καταφρονείτεθα καταφρονείσαιθα καταφρονείστε
θα καταφρονείθα καταφρονούν(ε)θα καταφρονείταιθα καταφρονούνται
Fut
ur
θα καταφρονήσωθα καταφρονήσουμεθα καταφρονηθώθα καταφρονηθούμε
θα καταφρονήσειςθα καταφρονήσετεθα καταφρονηθείςθα καταφρονηθείτε
θα καταφρονήσειθα καταφρονήσουν(ε)θα καταφρονηθείθα καταφρονηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω καταφρονήσει
θα έχω καταφρονημένο
θα έχουμε καταφρονήσει
θα έχουμε καταφρονημένο
θα έχω καταφρονηθεί
θα είμαι καταφρονημένος, -η
θα έχουμε καταφρονηθεί
θα είμαστε καταφρονημένοι, -ες
θα έχεις καταφρονήσει
θα έχεις καταφρονημένο
θα έχετε καταφρονήσει
θα έχετε καταφρονημένο
θα έχεις καταφρονηθεί
θα είσαι καταφρονημένος, -η
θα έχετε καταφρονηθεί
θα είστε καταφρονημένοι, -η
θα έχει καταφρονήσει
θα έχει καταφρονημένο
θα έχουν καταφρονήσει
θα έχουν καταφρονημένο
θα έχει καταφρονηθεί
θα είναι καταφρονημένος, -η, -ο
θα έχουν καταφρονηθεί
θα είναι καταφρονημένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να καταφρονώνα καταφρονούμενα καταφρονούμαινα καταφρονούμαστε
να καταφρονείςνα καταφρονείτενα καταφρονείσαινα καταφρονείστε
να καταφρονείνα καταφρονούν(ε)να καταφρονείταινα καταφρονούνται
Aoristνα καταφρονήσωνα καταφρονήσουμε, να καταφρονήσομενα καταφρονηθώνα καταφρονηθούμε
να καταφρονήσειςνα καταφρονήσετενα καταφρονηθείςνα καταφρονηθείτε
να καταφρονήσεινα καταφρονήσουν(ε)να καταφρονηθείνα καταφρονηθούν(ε)
Perfνα έχω καταφρονήσει
να έχω καταφρονημένο
να έχουμε καταφρονήσει
να έχουμε καταφρονημένο
να έχω καταφρονηθεί
να είμαι καταφρονημένος, -η
να έχουμε καταφρονηθεί
να είμαστε καταφρονημένοι, -ες
να έχεις καταφρονήσει
να έχεις καταφρονημένο
να έχετε καταφρονήσει
να έχετε καταφρονημένο
να έχεις καταφρονηθεί
να είσαι καταφρονημένος, -η
να έχετε καταφρονηθεί
να είστε καταφρονημένοι, -ες
να έχει καταφρονήσει
να έχει καταφρονημένο
να έχουν καταφρονήσει
να έχουν καταφρονημένο
να έχει καταφρονηθεί
να είναι καταφρονημένος, -η, -ο
να έχουν καταφρονηθεί
να είναι καταφρονημένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presκαταφρονείτεκαταφρονείστε
Aoristκαταφρόνησεκαταφρονήστε, καταφρονήσετεκαταφρονήσουκαταφρονηθείτε
Part
izip
Presκαταφρονώντας
Perfέχοντας καταφρονήσει, έχοντας καταφρονημένοκαταφρονημένος, -η, -οκαταφρονημένοι, -ες, -α
InfinAoristκαταφρονήσεικαταφρονηθεί

Griechische Definition zu καταφρονώ

καταφρονώ [katafronó] -ούμαι .1β αόρ. και καταφρόνεσα, απαρέμφ. και καταφρονέσει, παθ. αόρ. και καταφρονέθηκα, απαρέμφ. και καταφρονεθεί, μππ. και καταφρονεμένος : περιφρονώ κπ. ή κτ. βαθύτατα. 1. θεωρώ ότι κάποιος ως κατώτερός μου δεν αξίζει την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου: Όσο ήταν ισχυρός καταφρονούσε τους αδυνάτους. || (μππ., ως ουσ.) οι καταφρονεμένοι, όσοι αντιμετωπίζουν την αδιαφορία και την αναλγησία της κοινωνίας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback