καταφέρω  

  • verwalten
    upvotedownvote
  • ziehen Sie durch
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Κινηματογράφου. Ήταν η πρώτη γυναίκα που κατάφερε αυτό το επίτευγμα καθώς και η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να γίνει πρόεδρος της ακαδημίας των όσκαρ ...

... Κορσική. Με την επιστροφή του ίδρυσε το κόμμα των Ελευθεροφρόνων, το οποίο κατάφερε πολλές φορές να εισέλθει στη Βουλή συγκεντρώνοντας όμως χαμηλά ποσοστά ...

... της παρόμοιες δυσκολίες, αλλά δεν υπέκυψε τόσο σύντομα. Ο Ιουστινιανός κατάφερε να ξανακατακτήσει τη Βόρεια Αφρική και την Ιταλία, αλλά οι κτήσεις των ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katafero, kataferw


Deutsche Synonyme zu: καταφέρω

verwalten administrieren führen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15