{η}  κατάρα  Subst.  [katara]

{der}    Subst.
(1647)
{die}    Subst.
(4)

Etymologie zu κατάρα

κατάρα altgriechisch κατάρα κατά + ἀρά


GriechischDeutsch
Βλέπετε, Επιθεωρητά, αφορά μια κατάρα, μια κατάρα που έριξαν στον Βαρόνο Βον Κλάιστ πριν από 300 χρόνια.Es ist ein Fluch darin verwickelt Ein Fluch auf Baron von Kleist, dreihundert Jahre zuvor.
Η πράξη μου άρχισε να μυρίζει. Βρωμάει κόλαση. Έχω την κατάρα πάνω μου, το φόνο του αδερφού μου.O meine Tat ist faul, sie stinkt zum Himmel, sie trägt den ersten, ältesten der Flüche:
Αvτί γι' αυτά έχω κατάρες, όχι δυvατές αλλά βαθιές, επαίvους με τα χείλια, τηv αvάσα,Jedoch stattdessen Flüche, nicht laut, doch tief.
Επειδή όλες οι κατάρες της κατασκευής βρίσκονται μέσα στη μηχανή του.Weil alle Flüche der Schöpfung auf ihm liegen.
Δεν πιστεύω στις κατάρες.Ach, ich glaube nicht an Flüche.
Μπoυντρoύμια κατάρες σκελετoί και τόπoι βασανιστηρίων.Verliese, Flüche, Skelette und eiserne Jungfrauen.
Θα κάνω τα πάντα τώρα... για να με απελευθερώσεις απ' την κατάρα των Δράκουλα.Es gibt nichts, was ich nicht tun würde... um mich Ihrer Hilfe bei der Befreiung vom Fluch der Draculas zu versichern.
Αρνήσου και θα πάρεις την κατάρα τους.Oder lehnen Sie ab und verdienen sich ihren Fluch.
Νομίζω ότι θα τα πάρω και τα δύο. Και την κατάρα και το παντελόνι.Ich denke, ich nehme beides, den Fluch und die Hose.
Αvαρωτιέμαι αν δεν είvαι κατάρα vα εiναι έξυπνος κανεiς σαν εμάς.Vielleicht ist es ein Fluch, so zynisch zu sein wie wir.

Synonyme zu κατάρα

Noch keine Synonyme

Ähnliche Wörter zu κατάρα

Deutsche Synonyme zu κατάρα

Noch keine deutschen Synonyme
Griechische Definition zu κατάρα

κατάρα η [katára] : 1. λόγια με τα οποία εκφράζεται η επιθυμία να συμβεί σε κπ. κτ. κακό, επίκληση θεϊκών ή άλλων υπερφυσικών δυνάμεων για να καταστρέψουν κάποιο μισητό πρόσωπο. ANT ευχή: Aκούστηκαν φοβερές κατάρες για το φονιά. Έδωσε / έριξε βαριές κατάρες. Οι κατάρες τους έπεσαν επάνω του. Έπιασαν οι κατάρες του, πραγματοποιήθηκαν. Οι κατάρες δεν πιάνουν τους καλούς χριστιανούς. Οι κατάρες του γύρισαν στον ίδιο, έπαθε ό,τι ήθελε να πάθει ο άλλος. Tην κατάρα μου να ΄χεις! (επιφ.) κατάρα στον ένοχο. (έκφρ.) σου αφήνω ευχή και κατάρα να…, για να τονίσουμε την επιθυμία μας να κάνει κάποιος κτ., κυρίως μετά το θάνατό μας. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback