καρπο-  

  • CPR
    upvotedownvote
  • Monitor
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο καρπός (λατ. fructus) στη βοτανική θεωρείται το σύνολο των ιστών του θηλυκού και των γύρω από αυτό μερών του άνθους, οι οποίοι συμμετέχουν σε όλες εκείνες ...

... αληθή, ψευδή αλλά και ξηρό καρπό Καρπός (δίκαιο): διακρινόμενος σε καρπό πράγματος, δικαιώματος και πολιτικό καρπό. Καρπός (ανατομία): τμήμα χεριού. Επίσης ...

... αποσυντίθεται. Τότε τρίβοντάς το, αφαιρείται ό,τι έχει απομείνει από τον καρπό και ο γυμνός σπόρος αποξηραίνεται. Μερικές φορές, χρησιμοποιούνται εναλλακτικές ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

karpo-


Deutsche Synonyme zu: καρπο-

Anzeigegerät Bildschirm Monitor Anzeige Schirm Display

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15