καμουφλάρω Verb  [kamuflaro, kamoyflarw]

  Verb
(1)

Erklärung zu καμουφλάρω

In der Regel gehören griechische Verben die auf -άρω Enden zur neugriechischen Umgangssprache und werden aus Fremdwörtern gebildet.

Etymologie zu καμουφλάρω

καμουφλάρω französisch camoufler italienisch camuffare capo ( lateinisch caput) +‎ muffare ( φραγκική *gmolfell)


GriechischDeutsch
Η αλήθεια είναι, δεν νομίζω πως πρέπει να τον καμουφλάρω πια.Ich sollte ihn nicht mehr tarnen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu καμουφλάρω.

Griechische Definition zu καμουφλάρω

καμουφλάρω [kamufláro] -ομαι : χρησιμοποιώ καμουφλάζ για να καλύψω κτ. ή κπ., ώστε να μην είναι ορατός ή να μη γίνεται αντιληπτή η πραγματική του ταυτότητα: Οι στρατιώτες προχωρούσαν καμουφλαρισμένοι με κλαριά δέντρων. καμουφλάρω ένα άρμα / ένα κτίριο. || (επέκτ.) αποκρύπτω ή συγκαλύπτω κτ. με διάφορα μέσα ή τεχνάσματα: Προσπαθεί να καμουφλάρει τη φαλάκρα του / την ταραχή του / τις ιδιοτελείς προθέσεις του. H υπεροψία του είναι στην πραγματικότητα καμουφλαρισμένη ανασφάλεια.

[γαλλ. camoufl(er) -άρω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback