καλύτερος -η -ο Adj.  [kaliteros -i -o, kalyteros -h -o]

  Adj.
(1827)
(550)
(0)

GriechischDeutsch
Έλεγχος συχνότητας καλύτερος από 0,1 %,Frequenzstabilisierung besser als 0,1 %,

Übersetzung bestätigt

εάν, στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα ύδατα κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησης, οι τιμές εκατοστημορίου των μικροβιολογικών απαριθμήσεων είναι ίσες ή καλύτερες [4] «καλύτερος» σημαίνει χαμηλότερες τιμές συγκέντρωσης εκφραζόμενες σε cfu/100 ml.wenn im Datensatz für die Badegewässerqualität für den letzten Bewertungszeitraum die Perzentil-Werte bei den mikrobiologischen Werten genauso gut wie oder besser [4] „Besser“ bedeutet niedrigere Konzentrationen, ausgedrückt in cfu/100 ml.

Übersetzung bestätigt

Οι πολωνικές αρχές υπογράμμισαν επίσης ότι οι εκδότες των οποίων οι έδρες βρίσκονται εκτός των χωρών στις οποίες βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της εκτύπωσης και στις οποίες ο ανεφοδιασμός της αγοράς είναι καλύτερος από ό,τι σε άλλα μέρη της Ευρώπης, συνήθως επιλέγουν τις εκτυπωτικές μονάδες μεταξύ πολλών εταιρειών, ενώ το γεγονός ότι ανήκουν στον ίδιο όμιλο δεν είναι καθοριστικός παράγοντας γι’ αυτούς.Die polnischen Behörden betonen ebenso, dass die Verlage mit Sitz außerhalb der Länder, in denen die Mehrheit der Produktionskapazitäten im Bereich des Drucks vorhanden sind und in denen die Versorgung des Marktes besser als in anderen Teilen Europas ist, gewöhnlich zwischen vielen Druckereien auswählen und die Tatsache der Zugehörigkeit zum gleichen Konzern für sie kein entscheidender Faktor ist.

Übersetzung bestätigt

Για όλα τα υπόλοιπα αμινοξέα, ο διαχωρισμός πρέπει να είναι καλύτερος από 1:10.Für alle übrigen Aminosäuren sollte die Trennung besser als 1:10 sein.

Übersetzung bestätigt

Για να εξασφαλισθεί ο καλύτερος έλεγχος της διάδοσης του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και για να μειωθεί η επιβάρυνση στον γεωργικό τομέα που προκαλείται από την εν λόγω νόσο, κρίνεται κατάλληλη η τροποποίηση των ισχυόντων κανόνων για τον εμβολιασμό που ορίζονται στην οδηγία 2000/75/ΕΚ, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά την παραγωγή εμβολίων.Um sicherzustellen, dass die Ausbreitung des Virus der Blauzungenkrankheit besser bekämpft wird und um die Belastung für den Landwirtschaftssektor durch diese Seuche zu verringern, sollten die in der Richtlinie 2000/75/EG festgelegten derzeit geltenden Vorschriften für die Impfung geändert werden, damit den jüngsten technologischen Entwicklungen bei der Impfstoffherstellung Rechnung getragen wird.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • καλύτερος (maskulin)
  • καλύτερη (feminin)
  • καλύτερο (neutrum)


Griechische Definition zu καλύτερος -η -ο

καλύτερος -η -ο [kalíteros] : συγκριτικός βαθμός του επιθέτου καλός. ANT χειρότερος. 1. πιο καλός, που έχει πιο καλή ποιότητα, που είναι σε πιο καλή κατάσταση ή που είναι πιο ευχάριστος από κπ. ή από κτ. άλλο: Ο Γιάννης είναι καλύτερος -η -ο μαθητής / άνθρωπος από τον Aντώνη. Tο σπίτι σου / η εργασία σου είναι καλύτερη από τη δική μου. Εκείνα τα χρόνια ήταν καλύτερα από τα τωρινά. Mας περιμένουν καλύτερες μέρες. (έκφρ.) πρώτος* και καλύτερος -η -ο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback