καλησπερούδια  

  • Guten Abend
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kalisperudia, kalisperuthia, kalhsperoydia

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15