κακοφαίνεται   [kakofenete, kakofainetai]

(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Missfallen
Missbilligung

Grammatik

Noch keine Grammatik zu κακοφαίνεται.Griechische Definition zu κακοφαίνεται

κακοφαίνεται [kakofénete] Ρ αόρ. κακοφάνηκε, απαρέμφ. κακοφανεί (στο γ' πρόσ.) : (με γεν. προσ. αντων.) δυσαρεστούμαι από κτ., γιατί θεωρώ ότι με υποτιμά: Tου κακοφάνηκε, γιατί δεν τον κάλεσα στο γάμο. Εμένα δε θα μου κακοφανεί, αν δεν μπορέσεις να έρθεις. Mου κακοφαίνεται αυτό που μου λες. Nα μη σου κακοφανούν ύστερα αυτά που θα σου πω.

[μσν. κακοφαίνεται < κακο- + φαίνεται γ' πρόσ. ενεστ. του φαίνομαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback