καιροσκόπος  

  • Opportunist
    upvotedownvote
  • trimmen
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

keroskopos, kairoskopos


Deutsche Synonyme zu: καιροσκόπος

Opportunist Wendehals Mitläufer Ja-Sager sein Fähnlein nach dem Winde drehen Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Jasager Erfüllungsgehilfe Konformist Gesinnungsakrobat Gesinnungslump Radfahrer Abnicker williger Vollstrecker (jemandes) Handlanger abrichten einüben dressieren trainieren trimmen konditionieren


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ καιροσκόπος καιροσκόποι
Genitiv καιροσκόπου καιροσκόπων
Akkusativ καιροσκόπο καιροσκόπους
Vokativ καιροσκόπε καιροσκόποι
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15