καθαρο-  

  • sauber-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στο Καθαρό υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς ιδιοκτησίας της γης, καθώς όλη η έκταση του Καθαρού ανήκει αποκλειστικά στο δημοτικό ...

... (NH4Cl) το όσμιο ανακτάται ως καθαρό OsCl2O2(NH3)4. Εξάτμιση μέχρι ξηρού και αντίδραση με αέριο υδρογόνο δίνει τελικά καθαρό όσμιο: OsCl2O2(NH3)4 + 3H2 → ...

... ασήμι και 7,15 g καθαρό Nb. (2008) Γοητεία του φωτός. Αυστριακό αναμνηστικό κέρμα των 25 € που περιέχει ασήμι και 6,5 g καθαρό Nb. (2009) ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katharo-

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15