κίβδηλος  (kivdilos, kivthilos, kibdhlos)  


Beispielsätze κίβδηλος

Quelle: Wikipedia

... εξαιρετικά δυσεύρετα και έχουν μεγάλη χρηματική αξία, έτσι αναφέρθηκε πως τα κίβδηλα αντίγραφα τους κυκλοφορούσαν συχνά στην συλλεκτική αγορά. Καραμήτσος ...

... έμποροι αλλά, όταν συναλλάσσονταν με κάποιον ξένο, πολλές φορές του έδιναν κίβδηλα νομίσματα . Μερικοί από αυτούς ήταν ιδιοκτήτες ακινήτων και γης. Ήταν από ...

... διεψεύσθησαν δὲ τῶν ἐλπίδων: ἐλθὼν γὰρ ἐς τὰς πράξεις ὥσπερ ἐς πῦρ, καθάπερ τὰ κίβδηλα τῶν νομισμάτων, ἀλλοῖος ἐφάνη.» Πολύβιος, «Ιστορίες» 33.4 Διόδωρος ο Σικελιώτης ...


Beispielsätze Fälschung

Es ist schwierig, das Original von der Fälschung zu unterscheiden.

Dieses Buch wurde vor ein paar Jahren als Fälschung entlarvt.

Was sollen wir Tribut zollen, was sollen wir weiter von der Entdeckung am 12. Oktober 1492 sprechen, statt vom Beginn der Misshandlung. Ich appelliere an die Lehrer, an die Eltern, an die Politiker, den Kindern die Wahrheit zu sagen und nicht mehr von der Entdeckung zu sprechen, die eine Fälschung ist.

Quelle: xtofu80, cost, al_ex_an_der


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von κίβδηλοςκίβδηλος

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15