κάποιος -α -ο Adj.  [kapios -a -o, kapoios -a -o]

(18751)
(293)

GriechischDeutsch
Από κάθε θέση χειρισμού, ο χειριστής πρέπει να είναι σε θέση να βεβαιώνεται ότι κανείς δεν βρίσκεται στις επικίνδυνες ζώνες ή το σύστημα χειρισμού πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να εμποδίζεται η εκκίνηση του μηχανήματος εφόσον κάποιος βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη.Von jedem Bedienungsplatz aus muss sich das Bedienungspersonal vergewissern können, dass niemand sich in den Gefahrenbereichen aufhält, oder die Steuerung muss so ausgelegt und gebaut sein, dass das Ingangsetzen verhindert wird, solange sich jemand im Gefahrenbereich aufhält.

Übersetzung bestätigt

Για παράδειγμα, κάποιος που δεν αναφέρει το φύλο του ή δεν διαθέτει ειδικές τεχνικές δεξιότητες θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεί τα εν λόγω πεδία, ώστε να μην εμφανίζονται κενά πεδία στην οθόνη ή στην έντυπη έκδοση.So sollte beispielsweise jemand, der sein Geschlecht nicht nennen möchte oder keine spezifischen technischen Fähigkeiten einzutragen hat, die Möglichkeit haben, diese Felder zu entfernen, damit auf dem Bildschirm oder Ausdruck keine Leerfelder erscheinen.

Übersetzung bestätigt

Ερωτήθηκε το επιλεγμένο πρόσωπο ή κάποιος άλλος (συνέντευξη με αντιπροσώπευση)Wurde die ausgewählte Person oder jemand anders befragt (Proxy-Befragung)?

Übersetzung bestätigt

Τι συμβαίνει αν εξαρτώμαι από τη φροντίδα κάποιου ή αν κάποιος εξαρτάται από μένα;Was geschieht, wenn ich von einer anderen Person abhängig bin oder jemand anderer von mir abhängig ist?

Übersetzung bestätigt

Ακόμη και κάποιος που έχει ριζοσπαστικοποιηθεί σε σημείο να ενστερνίζεται τον βίαιο εξτρεμισμό ή την τρομοκρατία μπορεί να αποκηρύξει τη βία και την ιδεολογία που την διαπνέει.Auch jemand, der so weit radikalisiert ist, dass er sich gewaltbereitem Extremismus oder Terrorismus angeschlossen hat, kann der Gewalt und der zugrundeliegenden Ideologie entsagen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • κάποιος (maskulin)
  • κάποια (feminin)
  • κάποιο (neutrum)


Griechische Definition zu κάποιος -α -ο

κάποιος, αντων.· οκάποιος.

1) (Επίθ. και ουσ.) ένας, κάποιος:
οκάποιας καν γειτόνισσας ρούχον να επαρελύθην (Προδρ. III 162
κάποιο σημάδι σκιας μικρόν (Φορτουν. Αφ. 32
οκάποιος ήλθεν … (Χρον. Μορ. H 934
έκφρ. οκάποιος ένας = κάποιος:
(Χρον. Μορ. H 6489).
2) (Επίθ.) λίγος:
μοναχάς κάποιο καιρό (Φορτουν. Β´ 389
έκφρ. κάποιον τίποτε = κατιτί:
(Σοφιαν., Παιδαγ. 119-20).
[<σύνδ. καν + αντων. ποίος. Η λ. στο Meursius (ιος) και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback